Ze świń domowych / Szynki i ich kawałki.

Szynka wyprodukowana z mięśni szynki wieprzowej…

Szynka wyprodukowana z mięśni szynki wieprzowej bez skóry, bez kości, z usuniętą okrywą tłuszczową, poddanych m.in. peklowaniu, uformowaniu, obróbce termicznej, o zawartości 80% masy lub więcej mięsa, włącznie z tłuszczami.

Produkt o wadze powyżej 1 kg, pakowany próżniowo w folię.

Uzasadnienie klasyfikacji: Klasyfikacji taryfowej towaru dokonano w oparciu o postanowienia 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz zgodnie z treścią komentarza do pozycji 1602, zawartego w Notach wyjaśniających do Zharmonizowanego Systemu (HS), opublikowanych jako załącznik do Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 01.06.2006 r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej (Monitor Polski Nr 86 z dnia 4 grudnia 2006 r., poz. 880).

Numer WIT:
PLPL-WIT-2008-00107.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2014-02-04.

Narodowe słowa kluczowe: SZYNKI MIĘSO ZE ŚWIŃ

Szynka z dodatkiem wody wyprodukowana z mięśni…

Szynka z dodatkiem wody wyprodukowana z mięśni szynki wieprzowej bez skóry, bez kości, z usuniętą okrywą tłuszczową, poddanych m.in. peklowaniu, uformowaniu, obróbce termicznej, o zawartości 80% masy lub więcej mięsa, włącznie z tłuszczami.

Produkt o wadze powyżej 1 kg, pakowany próżniowo w folię.

Numer WIT:
PLPL-WIT-2008-00106.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2014-02-04.

Narodowe słowa kluczowe: SZYNKI MIĘSO ZE ŚWIŃ

Szynka konserwowa wyprodukowana z mięśni…

Szynka konserwowa wyprodukowana z mięśni szynki wieprzowej bez skóry, bez kości, z usuniętą okrywą tłuszczową, poddanych m.in. peklowaniu, uformowaniu, obróbce termicznej, o zawartości 80% masy lub więcej mięsa, włącznie z tłuszczami.

Produkt o wadze powyżej 1 kg, pakowany próżniowo w folię.

Uzasadnienie klasyfikacji: Klasyfikacji taryfowej towaru dokonano w oparciu o postanowienia 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz zgodnie z Notami Wyjaśniającymi do Zharmonizowanego Systemu (HS) do pozycji 1602.

Numer WIT:
PLPL-WIT-2005-01081.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2011-12-19.

Narodowe słowa kluczowe: SZYNKI GOTOWANY MIĘSO ZE ŚWIŃ PAKOWANY PRÓŻNIOWO