DZIANINY.

  • 6001000000 80 (9/0) : Dzianiny włosowe, włącznie z dzianinami "o długim włosie" oraz dzianinami frotte
  • 6002000000 80 (2/0) : Dzianiny o szerokości nieprzekraczającej 30|cm, zawierające 5|% masy lub więcej przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, inne niż te objęte pozycją|6001
  • 6003000000 80 (5/0) : Dzianiny o szerokości nieprzekraczającej 30|cm, inne niż te objęte pozycją|6001|lub 6002
  • 6004000000 80 (2/0) : Dzianiny o szerokości przekraczającej 30|cm, zawierające 5|% masy lub więcej przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, inne niż te objęte pozycją|6001
  • 6005000000 80 (17/0) : Dzianiny osnowowe (włączając te wykonane na dziewiarce obszywającej galonem), inne niż te objęte pozycjami od 6001|do 6004
  • 6006000000 80 (17/0) : Pozostałe dzianiny