Pozostałe / W inny sposób powleczone lub pokryte.

Deutsch 3

  • - - - 7212509011 10: O szerokości przekraczającej 500 mm
  • - - - - 7212509011 80: Posrebrzane, pozłacane, platynowane lub emaliowane
  • - - - - 7212509013 10: Pozostałe
  • - - - - - 7212509013 80: Nieobrobione więcej niż powierzchniowo
  • - - - - - 7212509019 80: Pozostałe
  • - - - 7212509090 80: O szerokości nieprzekraczającej 500 mm

Taśma wykonana z blachy stalowej o symbolu…

uszczelki; ze stali; nawinięty

Taśma wykonana z blachy stalowej o symbolu 1.0330 zimowalcowanej, pokrytej obustronnie kauczukiem akrylonitrylo-butadienowym (NBR).

Nawinięta w zwój na tekturowe tuleje o rożnych grubościach i szerokościach. Jej szerokość jest mniejsza niż 600 mm, a grubość wynosi od 0,25 mm do 1 mm.

Grubość warstwy NBR jest stała i wynosi 0,075 mm. Wyrób jest przeznaczony do uniwersalnych uszczelnień.

Powleczenie NBR nie stanowi izolacji elektrycznej stalowej taśmy.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: USZCZELKI ZE STALI NAWINIĘTY

Taśma pokryta obustronnie kauczukiem (NBR),…

Taśma pokryta obustronnie kauczukiem (NBR), nawinięta w zwój na tekturową tuleję o zróżnicowanych wymiarach.

Taśma jest wytworzona ze stali niestopowej oznaczonej symbolem 1.0330 w procesie walcowania na zimno.

Jej szerokość jest mniejsza niż 600 mm, a grubość wynosi od 0,25 mm do 1 mm. Grubość warstwy NBR jest stała i wynosi 0,075 mm.

Wyrób jest przeznaczony do uniwersalnych uszczelnień. Powleczenie NBR nie stanowi izolacji elektrycznej stalowej taśmy.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: POKRYTY ZE STALI TAŚMY, KSZTAŁT LATEKS KAUCZUKOWY NBR