JEDWAB.

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

  • 5001000000 80: Kokony jedwabników nadające się do motania
  • 5002000000 80: Jedwab surowy (nieskręcany)
  • 5003000000 80 (2/0) : Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania, odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)
  • 5004000000 80 (2/0) : Przędza jedwabna (inna niż nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu), niepakowana do sprzedaży detalicznej
  • 5005000000 80 (2/0) : Nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu, niepakowana do sprzedaży detalicznej
  • 5006000000 80 (2/0) : Przędza jedwabna i nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu, pakowane do sprzedaży detalicznej; jelita jedwabnika
  • 5007000000 80 (3/0) : Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu