KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU.

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

 • 4001000000 80 (6/0) : Kauczuk naturalny, balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne żywice naturalne, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach
 • 4002000000 80 (19/0) : Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach; mieszaniny dowolnego produktu objętego pozycją 4001 z dowolnym produktem objętym niniejszą pozycją, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach
 • 4003000000 80: Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach
 • 4004000000 80: Odpady, ścinki i braki z gumy (innej niż ebonit) oraz proszki i granulaty z nich otrzymane
 • 4005000000 80 (5/0) : Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach
 • 4006000000 80 (2/0) : Pozostałe formy (na przykład pręty, rury i kształtowniki) oraz artykuły (na przykład krążki i pierścienie) z kauczuku niewulkanizowanego
 • 4007000000 80 (2/0) : Nić i sznurek, gumowe
 • 4008000000 80 (6/0) : Płyty, arkusze, taśmy, pręty i kształtowniki, z gumy innej niż ebonit
 • 4009000000 80 (12/0) : Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit, z wyposażeniem lub bez (na przykład złącza, kolanka, kołnierze)
 • 4010000000 80 (12/0) : Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, z gumy
 • 4011000000 80 (8/0) : Opony pneumatyczne, nowe, gumowe
 • 4012000000 80 (7/0) : Opony pneumatyczne bieżnikowane lub używane, gumowe; opony pełne lub z poduszką powietrzną, bieżniki opon, ochraniacze dętek, gumowe
 • 4013000000 80 (3/0) : Dętki gumowe
 • 4014000000 80 (2/0) : Artykuły higieniczne lub farmaceutyczne (włącznie ze smoczkami), z gumy innej niż ebonit, z wyposażeniem z ebonitu lub bez
 • 4015000000 80 (4/0) : Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe (włącznie z rękawiczkami, mitenkami i rękawicami z jednym palcem), dowolnego przeznaczenia, z gumy innej niż ebonit
 • 4016000000 80 (8/0) : Pozostałe artykuły z gumy innej niż ebonit
 • 4017000000 80: Ebonit we wszystkich postaciach, włączając odpady i złom; artykuły z ebonitu