Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części oraz pochwy do niej.

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

"Katana" - imitacja miecza samurajskiego…

dla dekoracji; uchwyty; ze stali nierdzewnej; imitacja; broń;…

"Katana" - imitacja miecza samurajskiego (wersja ostra). Ostrze wykonane jest ze stali nierdzewnej i nie jest hartowane. Rękojeść z tworzywa sztucznego, owinięta taśmą. Wyrób przeznaczony jest do celów dekoracyjnych. Długość 1,03 m. Masa 1,1 kg.

Uzasadnienie klasyfikacji: Klasyfikacja ustalona została w myśl postanowień reguły 1. i 6. Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz na podstawie uwagi 1 (ij) sekcji XV i zgodna jest z brzmieniem pozycji 9307, obejmującej szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części oraz pochwy do takiej broni, a także zgodna z treścią komentarza zamieszczonego w Notach Wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego do tej pozycji.

Numer WIT:
PLPL-WIT-2006-00036.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2012-01-09.

Narodowe słowa kluczowe: DLA DEKORACJI UCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ IMITACJA BROŃ DO UŻYTKU W POMIESZCZENIACH STAL NIERDZEWNA