Wełna i cienka lub gruba sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana (włącznie z czesanką wełnianą we fragmentach).

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

  • - 5105100000 80: Wełna zgrzebna
  • - 5105210000 10: Czesanka wełniana i pozostałe wełny czesane
  • - - 5105210000 80: Wełna czesana we fragmentach
  • - - 5105290000 80: Pozostała
  • - 5105310000 10: Cienka sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana
  • - - 5105310000 80: Z kóz kaszmirskich
  • - - 5105390000 80: Pozostała
  • - 5105400000 80: Gruba sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana