PRZETWORY Z MIĘSA, RYB LUB SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW LUB POZOSTAŁYCH BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH.

  • 1601000000 80 (4/0) : Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów
  • 1602000000 80 (12/0) : Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane
  • 1603000000 80 (2/0) : Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych
  • 1604000000 80 (14/0) : Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej
  • 1605000000 80 (21/0) : Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane