Alkaloidy, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne.

Deutsch 5 English 4 Français 2 Magyar 1 Slovenčina 1 Svenska 1

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1351/2014 (Dz.U. L 365, s. 46) zakazuje się wywozu towarów i technologii nadających się do wykorzystania w kluczowych sektorach: transport; telekomunikacja; energia; poszukiwanie, badanie i wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego i surowców mineralnych:
a) na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na Krymie lub w Sewastopolu; lub
b) w celu wykorzystania na Krymie lub w Sewastopolu.
Zakaz pozostaje bez uszczerbku dla wykonywania do dnia 21 marca 2015 r. zobowiązań wynikających z umowy, która została zawarta przed dniem 20 grudnia 2014 r. lub z umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy, pod warunkiem, że właściwy organ został poinformowany z wyprzedzeniem, co najmniej pięciu dni roboczych.
Zakaz nie ma zastosowania w przypadku, gdy nie zachodzą rozsądne powody by stwierdzić, że towary i technologie mają być wykorzystywane na Krymie lub w Sewastopolu.

 • - 2939110000 10: Alkaloidy opium i ich pochodne; ich sole
 • - - 2939110000 80: Koncentraty ze słomy makowej; buprenorfina (INN), kodeina, dihydrokodeina (INN), etylomorfina, etorfina (INN), heroina, hydrokodon (INN), hydromorfon (INN), morfina, nikomorfina (INN), oksykodon (INN), oksymorfon (INN), folkodyna (INN), tebakon (INN) i tebaina; ich sole
 • - - 2939190000 80: Pozostałe
 • - 2939200000 80: Alkaloidy kory chinowej i ich pochodne; ich sole
 • - 2939300000 80 (0/1) : Kofeina i jej sole
 • - 2939410000 10: Efedryny i ich sole
 • - - 2939410000 80: Efedryna i jej sole
 • - - 2939420000 80: Pseudoefedryna (INN) i jej sole
 • - - 2939430000 80: Katyna (INN) i jej sole
 • - - 2939440000 80: Norefedryna i jej sole
 • - - 2939490000 80: Pozostałe
 • - 2939510000 10: Teofilina i aminofilina (teofilino-etylenodiamina) i ich pochodne; ich sole
 • - - 2939510000 80: Fenetylina (INN) i jej sole
 • - - 2939590000 80: Pozostałe
 • - 2939610000 10: Alkaloidy sporyszu i ich pochodne; ich sole
 • - - 2939610000 80: Ergometryna (INN) i jej sole
 • - - 2939620000 80: Ergotamina (INN) i jej sole
 • - - 2939630000 80: Kwas lizergowy i jego sole
 • - - 2939690000 80: Pozostałe
 • - 2939710000 10: Pozostałe, pochodzenia roślinnego
 • - - 2939710000 80: Kokaina, ekgonina, lewometamfetamina, metamfetamina (INN), racemat metamfetaminy; ich sole, estry oraz pozostałe ich pochodne
 • - - 2939790000 80 (2/1) : Pozostałe
 • - 2939800000 80: Pozostałe

Produkt w postaci cieczy o barwie słomkowej…

Produkt w postaci cieczy o barwie słomkowej i przenikliwym, charakterystycznym zapachu, będący alkaloidem pozyskiwanym z liści tytoniu.

Substancja czysta chemicznie o numerze CAS: 54-11-5. Czystość alkaloidu wynosi od 98% do 99,9%.

Produkt przeznaczony do wykorzystania jako składnik do produkcji płynów do papierosów elektronicznych.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI

Alkaloid chinolizydynowy występujący we wszystkich…

Alkaloid chinolizydynowy występujący we wszystkich częściach złotokapu zwyczajnego (Cytisus laburnum).

Substancja czysta chemicznie o numerze CAS: 485-35-8. Ze względu na podobieństwo sposobu działania do nikotyny substancja stosowana jest w niewielkich ilościach jako substytut nikotyny.

Produkt ma zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym w produkcji leków używanych do walki z uzależnieniem od nikotyny.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI LEKI

Alkaloid występujący w roślinach z rodziny…

Alkaloid występujący w roślinach z rodziny psiankowatych (Solanaceae), m.in. w psiance czarnej, w owocach pomidorów, w ziemniakach.

Substancja czysta chemicznie o numerze CAS: 126-17-0. Z uwagi na właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwpierwotniakowe substancja ma zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI LEKI