TKANINY SPECJALNE; MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE IGŁOWE; KORONKI; TKANINY OBICIOWE; PASMANTERIA; HAFTY.

 • 5801000000 80 (14/0) : Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe, inne niż tkaniny objęte pozycją 5802 lub 5806
 • 5802000000 80 (5/0) : Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, inne niż taśmy tkane objęte pozycją 5806; materiały włókiennicze igłowe, inne niż wyroby objęte pozycją 5703
 • 5803000000 80 (3/0) : Gaza, inna niż taśmy tkane objęte pozycją 5806
 • 5804000000 80 (5/0) : Tiule i pozostałe wyroby sieciowe, z wyłączeniem tkanych, dzianych; koronki w sztukach, w paskach lub w postaci motywów, inne niż dzianiny objęte pozycjami od 6002 do 6006
 • 5805000000 80: Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i tym podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (na przykład małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym), nawet gotowe
 • 5806000000 80 (7/0) : Taśmy tkane, inne niż towary objęte pozycją 5807; taśmy składające się z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs)
 • 5807000000 80 (2/0) : Etykietki, odznaki i podobne artykuły z materiałów włókienniczych, w sztukach, paskach lub wykrojone do kształtu lub wymiaru, niehaftowane
 • 5808000000 80 (2/0) : Plecionki w sztukach; ozdobne pasmanterie w sztukach, bez haftów, inne niż dziane; frędzle, pompony i podobne artykuły
 • 5809000000 80: Tkaniny z nitki metalowej oraz tkaniny z przędzy metalizowanej objętej pozycją 5605, w rodzaju stosowanych w strojach, jako materiały dekoracyjne lub do podobnych celów, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
 • 5810000000 80 (5/0) : Hafty w sztukach, paskach lub motywach
 • 5811000000 80 (6/1) : Wyroby włókiennicze pikowane w sztukach, złożone z jednej lub większej ilości warstw materiałów włókienniczych połączonych z wyściółką przez zszycie lub w inny sposób, inne niż hafty objęte pozycją 5810