Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane.

Čeština 1 Deutsch 31 Ελληνικά 2 English 6 Español 8 Français 30 Magyar 1 Italiano 2 Nederlands 9

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

 • - 1605100000 80 (6/0) : Kraby
 • - 1605210000 10 (0/3) : Krewetki
 • - - 1605210000 80 (2/0) : W niehermetycznych pojemnikach
 • - - 1605290000 80 (13/0) : Pozostałe
 • - 1605300000 80 (2/0) : Homary
 • - 1605400000 80 (3/0) : Pozostałe skorupiaki
 • - 1605510000 10: Mięczaki
 • - - 1605510000 80: Ostrygi
 • - - 1605520000 80 (2/0) : Przegrzebki, włącznie z przegrzebkami grzebieniowatymi
 • - - 1605530000 80 (2/0) : Omułki
 • - - 1605540000 80: Mątwy i kałamarnice
 • - - 1605550000 80: Ośmiornice
 • - - 1605560000 80: Małże i sercówki
 • - - 1605570000 80: Uchowce
 • - - 1605580000 80: Ślimaki, inne niż ślimaki morskie
 • - - 1605590000 80 (2/0) : Pozostałe
 • - 1605610000 10: Pozostałe bezkręgowce wodne
 • - - 1605610000 80: Ogórki morskie
 • - - 1605620000 80: Jeżowce
 • - - 1605630000 80: Meduzy
 • - - 1605690000 80: Pozostałe