Pozostałe / Pozostałe, włącznie z mieszankami.

Boczek z mięsa wieprzowego, bez skóry, bez…

Boczek z mięsa wieprzowego, bez skóry, bez żeber, peklowany, poddany obróbce termicznej, wędzony, plasterkowany, pakowany w atmosferze ochronnej; o masie 0,5 kg.

Skład: boczek wieprzowy, woda, sól, glukoza, regulatory kwasowości, skrobia E 1412, przeciwutleniacz, substancja zagęszczająca, emulgator i substancja konserwująca.

Zgodnie z deklaracją producenta produkt zawiera w masie 80% lub więcej mięsa i tłuszczu oraz stosunek wody/białka wynosi maksimum 4,5.

Uzasadnienie klasyfikacji: Klasyfikacji taryfowej towaru dokonano w oparciu o postanowienia 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, zgodnie z komentarzem do pozycji 1602, zawartym w Notach Wyjaśniających do Zharmonizowanego Systemu (HS) oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) Nr 3846/87 z dnia 17 grudnia 1987 r. ustanawiającym nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (Dz.

Urz. serii "L" Nr 366 z dnia 24.12.1987 r. ze zmianą w Dz. Urz. serii "L" Nr 336 z 20.12.2011 r.).

Numer WIT:
PLPL-WIT-2012-01014.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2018-09-23.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PLASTRY MIĘSO ZE ŚWIŃ BOCZEK WIEPRZOWY WĘDZONY MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE

Boczek z mięsa wieprzowego, ze skórą, bez…

Boczek z mięsa wieprzowego, ze skórą, bez żeber, pocięty w długie kawałki lub w całości, peklowany, wędzony, poddany obróbce termicznej, pakowany w atmosferze ochronnej lub próżniowo; o masie od 0,5 kg do 2,5 kg.

Skład: boczek wieprzowy, woda, sól, skrobia kukurydziana lub ziemniaczana, substancje zagęszczające, stabilizatory, izolat białka sojowego, dekstroza, przeciwutleniacze, wzmacniacz smaku, białko zwierzęce wieprzowe i substancja konserwująca.

Zgodnie z deklaracją producenta produkt zawiera w masie 80% lub więcej mięsa i tłuszczu oraz stosunek wody/białka wynosi maksimum 4,5.

Numer WIT:
PLPL-WIT-2012-01012.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2018-09-23.

Narodowe słowa kluczowe: MIĘSO ZE ŚWIŃ PAKOWANY PRÓŻNIOWO BOCZEK WIEPRZOWY WĘDZONY MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE

Boczek z mięsa wieprzowego, bez skóry, bez…

Boczek z mięsa wieprzowego, bez skóry, bez żeber, peklowany, poddany obróbce termicznej, plasterkowany i smażony, pakowany w atmosferze ochronnej, o masie ok. 1 kg.

Skład: boczek wieprzowy, sól, glukoza, przeciwutleniacze, substancja konserwująca. Zgodnie z deklaracją producenta produkt zawiera w masie 80% lub więcej mięsa i tłuszczu oraz stosunek wody/białka wynosi maksimum 4,5.

Uzasadnienie klasyfikacji: Klasyfikacji taryfowej towaru dokonano w oparciu o postanowienia 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, zgodnie z komentarzem do pozycji 1602, zawartym w Notach Wyjaśniających do Zharmonizowanego Systemu (HS) oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) Nr 3846/87 z dnia 17 grudnia 1987 r. ustanawiającym nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (Dz.

Urz. serii "L" Nr 366 z dnia 24.12.1987 r. ze zmianą w Dz. Urz. serii "L" Nr 336 z 20.12.2011 r.)

Numer WIT:
PLPL-WIT-2012-01011.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2018-09-20.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PLASTRY MIĘSO ZE ŚWIŃ SMAŻONY MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE

Przetworzone mięso wieprzowe w postaci sprasowanych…

Przetworzone mięso wieprzowe w postaci sprasowanych w prostokątny blok i poddanych obróbce cieplnej kawałków mięsa wieprzowego.

Jedną ze ścian bloku stanowi skóra wieprzowa. Produkt występuje w postaci bloków o masie około 3,5 kg i kawałków pociętego bloku o masie około 400 g.

Według producenta produkt nie zawiera mięsa drobiowego i podrobów drobiowych, został wykonany z mięsa wieprzowego (87%), skóry wieprzowej, wody, soli, skrobi ziemniaczanej, białka sojowego, stabilizatorów, aromatu, przeciwutleniaczy i substancji konserwującej; pakowany próżniowo w folię z tworzywa sztucznego.

Klasyfikacja do wskazanego kodu ma zastosowanie tylko wówczas, gdy produkt spełnia warunki określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) Nr 3846/87 z 17.12.1987 r. (Dz.Urz. serii "L" Nr 366 z dnia 24.121987 r. ze zmianą w Dz.Urz. serii "L" Nr 343 z 29.12.2010 r., str.17), rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 903/2008 (Dz.

Urz. serii "L" Nr 249 z 18.09.2008 r.), rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2004/2002 (Dz.

Urz. serii "L" Nr 308 z 09.11.2002 r. oraz w rozporządzeniu Komisji (EWG) Nr 226/89 (Dz.Urz. serii "L" Nr 29 z 31.01.1989 r.).

Uzasadnienie klasyfikacji: Klasyfikacji taryfowej towaru dokonano w oparciu o postanowienia 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, zgodnie z komentarzem do pozycji 1602, zawartym w Notach Wyjaśniających do Zharmonizowanego Systemu (HS), zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) Nr 3846/87 z dnia 17 grudnia 1987 r. ustanawiającym nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (Dz.

Urz. serii "L" Nr 366 z dnia 24.12.1987 r. ze zmianą w Dz. Urz. serii "L" Nr 343 z 29.12.2010 r.) oraz w oparciu o wyniki badań wykonanych przez Centralne Laboratorium Celne z dnia 05.07.2010 r. nr 440000-ICLCW-801-418/10/730/MM.

Numer WIT:
PLPL-WIT-2011-00102.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2017-01-30.

Narodowe słowa kluczowe: MIĘSO ZE ŚWIŃ PAKOWANY PRÓŻNIOWO MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE

Boczek wieprzowy bez żeber i bez skóry m.in.…

gotowany; boczek wieprzowy; wędzony

Boczek wieprzowy bez żeber i bez skóry m.in. peklowany, wędzony, poddany obróbce termicznej, o zawartości 80% masy lub więcej mięsa, włącznie z tłuszczami, pakowany próżniowo w folię.

Uzasadnienie klasyfikacji: Klasyfikacji taryfowej towaru dokonano w oparciu o postanowienia 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz zgodnie z Notami Wyjaśniającymi do Zharmonizowanego Systemu (HS) do pozycji 1602.

Numer WIT:
PLPL-WIT-2005-01080.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2011-12-19.

Narodowe słowa kluczowe: GOTOWANY BOCZEK WIEPRZOWY WĘDZONY