NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET.

  • 2201000000 80 (2/0) : Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg
  • 2202000000 80 (4/0) : Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją|2009
  • 2203000000 80 (4/0) : Piwo otrzymywane ze słodu
  • 2204000000 80 (6/0) : Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją|2009
  • 2205000000 80 (2/0) : Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi
  • 2206000000 80 (12/2) : Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr, perry i miód pitny, saké); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
  • 2207000000 80 (2/0) : Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80|%|obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone
  • 2208000000 80 (7/0) : Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80|%|obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe
  • 2209000000 80 (6/0) : Ocet i namiastki octu otrzymane z kwasu octowego