NAWOZY.

  • 3101000000 80 (0/2) : Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą lub poddane obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez zmieszanie lub obróbkę chemiczną produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego
  • 3102000000 80 (10/0) : Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe
  • 3103000000 80 (4/0) : Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne
  • 3104000000 80 (3/0) : Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne
  • 3105000000 80 (9/0) : Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg