Pozostałe / Estry pozostałych kwasów nieorganicznych niemetali (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne.

Deutsch 11 English 11 Français 1 Nederlands 2

Produkt w postaci klarownej, bezbarwnej cieczy…

Produkt w postaci klarownej, bezbarwnej cieczy o zawartości azotanu 2-etyloheksylowego wynoszącej nie mniej niż 99,5%, w opakowaniach masowych. Numer CAS: 27247-96-7. Produkt używany jest do uszlachetniania oleju napędowego.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: CZYSTY CHEMICZNIE W OPAKOWANIACH