Pozostałe / Fluorescencyjne z termokatodą.

  • - - - - 8539319010 80: Lampy oświetleniowe, do stosowania w niektórych rodzajach statków powietrznych
  • - - - - 8539319090 80: Pozostałe

Energooszczędna świetlówka kompaktowa, LUMAX…

żarówki; lampy; fluorescencyjny; elektroniczny; lampy wyładowczeżarówki; lampy; fluorescencyjny; elektroniczny; lampy wyładowcze

Energooszczędna świetlówka kompaktowa, LUMAX 2 U, o mocy 15 W (nap. zasilania 220 - 240 V), będąca elektroniczną, fluorescencyjną, samostatecznikową lampą wyładowczą z termokatodą.

Składa się z następujących zasadniczych części: dwóch szklanych rurek, ukształtowanych w literę "U", które wraz z elektronicznym układem stabilizacyjno-zapłonowym zamontowane są w obudowie z tworzywa sztucznego.

Lampa posiada trzonek z gwintem E 27. Przedmiotowe świetlówki importowane są z firmy International Lighting City Zhongshan Co., Ltd w Chinach.

Uzasadnienie klasyfikacji: Klasyfikacja ustalona została w myśl postanowień reguły 1. i 6. Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej i zgodna jest z brzmieniem pozycji 8539 oraz podpozycji 8539 31 90, obejmującej pozostałe - z lamp wyładowczych, fluorescencyjnych z termokatodą.

Numer WIT:
PLPL-WIT-2005-01035.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2011-11-29.

Narodowe słowa kluczowe: ŻARÓWKI LAMPY FLUORESCENCYJNY ELEKTRONICZNY LAMPY WYŁADOWCZE

Energooszczędne świetlówki kompaktowe, o…

lampy; fluorescencyjny; elektroniczny; lampy wyładowcze

Energooszczędne świetlówki kompaktowe, o różnym kształcie i o różnej mocy (np. 7 W, 9 W, 15 W, 20 W), na znamionowe napięcie zasilania 230 V, będące elektronicznymi, fluorescencyjnymi, samostatecznikowymi lampami wyładowczymi z termokatodą.

Są zintegrowane z układem stabilizacyjno-zapłonowym. Lampy posiadają trzonki z gwintem E 14 lub E 27.

Typoszeregi świetlówek ze względu na kształt: EUS - świetlowki o podwójnej rurce świecącej; EUT - świetlówki o potrójnej rurce świecącej; EB i EG - świetlówki o podwójnej lub potrójnej rurce świecącej, z nakładaną na nie ozdobną nakładką z tworzywa sztucznego, w kształcie żarówki, świeczki lub bańki.

Przedmiotowe świetlówki importowane są z Chin.

Uzasadnienie klasyfikacji: Klasyfikacja ustalona została w myśl postanowień reguły 1. i 6. Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej i zgodna jest z brzmieniem pozycji 8539, obejmującej żarówki lub lampy wyładowcze, włączając zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów oraz promienniki lampowe nadfioletu lub podczerwieni, lampy łukowe, a także zgodna z treścią podpozycji 8539 31 90, właściwej dla pozostałych lamp wyładowczych, fluorescencyjnych z termokatodą.

Numer WIT:
PLPL-WIT-2005-01044.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2011-11-29.

Narodowe słowa kluczowe: LAMPY FLUORESCENCYJNY ELEKTRONICZNY LAMPY WYŁADOWCZE