Nożyczki, nożyce krawieckie i podobne nożyce oraz ostrza do nich.

Čeština 3 Deutsch 99 English 10 Français 32 Nederlands 1

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

Nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami do paznokci,…

nożyczki; ze stali; z metali nieszlachetnych; ze stali nierdzewnej

Nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami do paznokci, wykonane ze stali nierdzewnej. Artykuł w opakowaniu z tworzywa sztucznego na tekturowej podkładce.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: NOŻYCZKI ZE STALI Z METALI NIESZLACHETNYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ

Nożyczki do paznokci z zaokrąglonymi końcówkami,…

Nożyczki do paznokci z zaokrąglonymi końcówkami, wykonane ze stali nierdzewnej.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: NOŻYCZKI ZE STALI NIERDZEWNEJ STAL