Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny.

Dansk 1 Deutsch 9 Français 14 Magyar 1 Italiano 1 Nederlands 3

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

  • - 9602000010 80: Wykonane ręcznie
  • - 9602000090 80: Pozostałe

Mozaika wykonana z łupin orzecha kokosowego.…

obrobiony; z kokosaobrobiony; z kokosa

Mozaika wykonana z łupin orzecha kokosowego. Łupiny orzecha kokosowego pocięte są na elementy o wymiarach ok. 3 x 3 cm i połączone ze sobą za pomocą spoiwa, tworząc mozaikę o wymiarach 42 x 42 cm, o grubości ok. 0,5 cm.

Mozaika poddana jest procesowi barwienia i lakierowania. Wykorzystywana do dekoracji wnętrz.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: OBROBIONY Z KOKOSA

Łupina orzecha kokosowego poddana obróbce.…

orzechy kokosowe; obrobiony; doniczki; dla roślin

Łupina orzecha kokosowego poddana obróbce. Produkt wykorzystywany do sadzenia roślin ozdobnych. Dobrze chroni przed wysychaniem podłoża, zapobiega rozwojowi szkodliwych grzybów i glonów.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: ORZECHY KOKOSOWE OBROBIONY DONICZKI DLA ROŚLIN