PIÓRA I PUCH, PREPAROWANE ORAZ ARTYKUŁY Z PIÓR LUB PUCHU; KWIATY SZTUCZNE; ARTYKUŁY Z WŁOSÓW LUDZKICH.

  • 6701000000 80 (0/1) : Skóry ptasie i pozostałe części ptaków wraz z piórami lub puchem, pióra, części piór, puch i artykuły z puchu (inne niż towary objęte pozycją 0505 oraz obrobione dutki i stosiny)
  • 6702000000 80 (2/0) : Kwiaty sztuczne, liście i owoce oraz ich części; artykuły wykonane ze sztucznych kwiatów, liści lub owoców
  • 6703000000 80 (0/1) : Włosy ludzkie, czesane, ścieniane, wybielane lub poddane innej obróbce; wełna lub inna sierść zwierzęca, lub inne materiały włókiennicze, przygotowane do użytku przy wyrabianiu peruk lub temu podobnych
  • 6704000000 80 (5/0) : Peruki, sztuczne brody, brwi i rzęsy, podkłady do włosów i temu podobne, z włosów ludzkich lub zwierzęcych, lub materiałów włókienniczych; artykuły z włosów ludzkich, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone