Koszulki i pozostałe podkoszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce.

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

  • - 6207110000 10: Kalesony i majtki
  • - - 6207110000 80: Z bawełny
  • - - 6207190000 80: Z pozostałych materiałów włókienniczych
  • - 6207210000 10: Koszule nocne i piżamy
  • - - 6207210000 80: Z bawełny
  • - - 6207220000 80: Z włókien chemicznych
  • - - 6207290000 80: Z pozostałych materiałów włókienniczych
  • - 6207910000 10: Pozostałe
  • - - 6207910000 80 (4/0) : Z bawełny
  • - - 6207990000 80 (2/0) : Z pozostałych materiałów włókienniczych