Pozostałe / Pozostałe środki barwiące; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, inne niż te objęte pozycją 3203, 3204 lub 3205; produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory, nawet niezdefiniowane chemicznie.

Deutsch 14 English 1 Español 1 Français 15 Magyar 4 Italiano 4 Slovenščina 1

  • - - - 3206190010 80: Preparat zawierający: - 72 % (± 2 %) masy miki (CAS RN 12001-26-2); oraz - 28 % (± 2 %) masy ditlenku tytanu (CAS RN 13463-67-7)
  • - - - 3206190090 80 (0/2) : Pozostałe

Produkt na bazie mieszaniny ditlenku tytanu,…

Produkt na bazie mieszaniny ditlenku tytanu, polietylenu i innych substancji, przeznaczony jako barwnik biały w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Zalecane dawkowanie: 1-3%.

Numer WIT:
PLPL-WIT-2013-01121.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: BARWNIKI