POZOSTAŁE WŁÓKNA ROŚLINNE; PRZĘDZA PAPIEROWA I TKANINY Z PRZĘDZY PAPIEROWEJ.

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

  • 5301000000 80 (5/0) : Len surowy lub obrobiony, ale nieprzędziony; pakuły i odpady lnu (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)
  • 5302000000 80 (2/0) : Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; odpady i pakuły konopi siewnych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)
  • 5303000000 80 (2/0) : Juta i pozostałe włókna tekstylne łykowe (z wyłączeniem lnu, konopi siewnych i ramii), surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; pakuły i odpady z nich (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)
  • 5305000000 80: Włókno kokosowe, manila (konopie manilskie lub Musa textilis Nee), ramia i pozostałe włókna tekstylne roślinne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; pakuły, wyczeski i odpady tych włókien (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)
  • 5306000000 80 (2/0) : Przędza lniana
  • 5307000000 80 (2/0) : Przędza z juty lub pozostałych włókien tekstylnych łykowych, objętych pozycją|5303
  • 5308000000 80 (3/0) : Przędza z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; przędza papierowa
  • 5309000000 80 (6/0) : Tkaniny lniane
  • 5310000000 80 (2/0) : Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien tekstylnych łykowych, objętych pozycją|5303
  • 5311000000 80 (2/0) : Tkaniny z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej