Pozostałe / Pozostałe silniki i siłowniki.

  • - - - - - 8412298910 80: Do stosowania w cywilnych statkach powietrznych
  • - - - - - 8412298990 80: Pozostałe

Stacja sterowania głowicami przeciwerupcyjnymi…

Stacja sterowania głowicami przeciwerupcyjnymi (prewenterami), nazywana też akumulatorem lub urządzeniem Koomey'a, przeznaczona jest do hydraulicznego sterowania głowicami przeciwerupcyjnymi m.in. szczękowymi, uniwersalnymi, zasuwami HCR.

Urządzenie posiada kilka butli wysokiego ciśnienia do magazynowania gazu (w przeponach) oraz cieczy hydraulicznej lub wody pod ciśnieniem do systemów aktywowanych hydraulicznie.

Głównym zadaniem urządzenia jest dostarczenie zasilania hydraulicznego do zespołów głowicy przeciwerupcyjnej w celu jej zamknięcia lub otwarcia w normalnych warunkach pracy, jak i w sytuacjach awaryjnych.

Posiada 2 lub 3 niezależne źródła zasilania: hydrauliczne (ciśnienie sprężone w butlach), dwie pompy pneumatyczne i pompa elektryczna.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: Z SILNIKIEM ELEKTRYCZNYM