Pozostałe / Pozostały żużel i popiół, włączając popiół z wodorostów morskich (brunatnic); popiół i pozostałości spopielenia odpadów komunalnych.

Български 1 Čeština 1 Deutsch 9 Español 2 Suomi 1 Français 3 Nederlands 1 Română 1

Szaro-biały drobny proszek o wilgotności…

Szaro-biały drobny proszek o wilgotności ok. 30-35%, będący lekką frakcją popiołów, w postaci sferycznych cząstek krzemianowo-glinowych wypełnionych ditlenkiem węgla i azotem, uzyskiwany jako produkt uboczny procesu spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach, przeznaczony do otrzymywania pełnowartościowych mikrosfer/cenosfer stosowanych m.in. do produkcji i wypełniania elementów budowlanych, elementów izolujących, itp.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK DO PRODUKCJI DO BUDOWNICTWA DO IZOLACJI

Szaro-biały drobny proszek, będący lekką…

Szaro-biały drobny proszek, będący lekką frakcją popiołów, w postaci sferycznych cząstek krzemianowo-glinowych wypełnionych ditlenkiem węgla i azotem, uzyskiwany jako produkt uboczny procesu spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach, przeznaczony do stosowania m.in. do produkcji i wypełniania elementów budowlanych, elementów izolujących, warstw ocieplających, wykładzin ściennych i elementów zdobniczych, jako dodatek do wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz farb i lakierów.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK DO PRODUKCJI DO BUDOWNICTWA DO IZOLACJI

Produkt na bazie żużla pomiedziowego, w postaci…

Produkt na bazie żużla pomiedziowego, w postaci nieregularnego ostro-krawędziowego granulatu, który został uzyskany z procesu przetopu koncentratów miedzi.

Żużel granulowany (piasek żużlowy) o różnej granulacji (od 0,2 do 5,0 mm) został poddany suszeniu w temp 720°C, następnie schłodzeniu do temp. 20 - 50°C oraz przesianiu na sitach w celu otrzymania odpowiednich frakcji (w żądanym zakresie wielkości granulek).

Produkt przeznaczony jest m.in. do prac piaskarskich, do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni metalowych, stalowych i betonowych, do usuwania starych powłok malarskich oraz przygotowania powierzchni do malowania.

Towar pakowany w worki polietylenowe (25 lub 50 kg) oraz w opakowania typu big-bag (o masie 1t).

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO GRANULKI FRAKCJONOWANY