Pozostałe / Estry pozostałych kwasów nieorganicznych niemetali (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne.

English 2

  • - - - 2920907060 80: Bis(neopentyloglikolano)diboran (CAS RN 201733-56-4)
  • - - - 2920907080 80: Bis(pinakolato)diboran (CAS RN 73183-34-3)
  • - - - 2920907090 80: Pozostałe