ŚCIER Z DREWNA LUB Z POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY).

  • 4701000000 80 (2/0) : Masa włóknista mechaniczna
  • 4702000000 80: Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego
  • 4703000000 80 (6/0) : Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego
  • 4704000000 80 (6/0) : Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego
  • 4705000000 80: Masa włóknista drzewna otrzymana w połączonych mechanicznych i chemicznych procesach roztwarzania
  • 4706000000 80 (7/0) : Masy włókniste pochodzące z odzyskanego papieru lub tektury (makulatura i odpady) lub z innego włóknistego materiału celulozowego
  • 4707000000 80 (4/0) : Papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady)