Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi.

  • - - - - 1512191010 80: Olej z krokosza barwierskiego (CAS RN 8001-23-8) do stosowania do wyrobu - sprzężonego kwasu linolowego objętego pozycją 3823 lub - etylowych lub metylowych estrów kwasu linolowego objętych pozycją 2916
  • - - - - 1512191090 80: Pozostałe

Olej słonecznikowy - rafinowany, bielony,…

Olej słonecznikowy - rafinowany, bielony, filtrowany, przeznaczony do produkcji kosmetyków.

Uzasadnienie klasyfikacji: Klasyfikacji taryfowej towaru dokonano w oparciu o postanowienia 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz zgodnie z Notami Wyjaśniającymi do Zharmonizowanego Systemu (HS) do pozycji 1512.

Wprowadzenie pod tą podpozycją podlega warunkom określonym w odpowiednich postanowieniach Wspólnoty (zob. art. 291 do 300 Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 - Dz.

Urz. WE Nr L 253, z dnia 11.10.1993, str. 1 z późniejszymi zmianami).

Numer WIT:
PLPL-WIT-2005-01086.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2011-12-26.

Narodowe słowa kluczowe: BIELONY RAFINOWANY OLEJ SŁONECZNIKOWY DLA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO