Przędza z włókna ciągłego syntetycznego (inna niż nici do szycia), niepakowana do sprzedaży detalicznej, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) syntetyczną o masie liniowej mniejszej niż 67 decyteksów.

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

 • - 5402110000 10: Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie z nylonu lub pozostałych poliamidów, nawet teksturowana
 • - - 5402110000 80: Z poliamidów aromatycznych
 • - - 5402190000 80: Pozostała
 • - 5402200000 80 (2/1) : Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie z poliestrów, nawet teksturowana
 • - 5402310000 10: Przędza teksturowana
 • - - 5402310000 80: Z nylonu lub pozostałych poliamidów, o masie liniowej nitki pojedynczej nie większej niż 50 teksów
 • - - 5402320000 80: Z nylonu lub pozostałych poliamidów, o masie liniowej nitki pojedynczej większej niż 50 teksów
 • - - 5402330000 80 (0/2) : Z poliestrów
 • - - 5402340000 80: Z polipropylenu
 • - - 5402390000 80: Pozostała
 • - 5402440000 10: Pozostała nitka pojedyncza, nieskręcona lub o skręcie nieprzekraczającym 50 obrotów na metr
 • - - 5402440000 80: Elastomerowa
 • - - 5402450000 80 (2/0) : Pozostała, z nylonu lub pozostałych poliamidów
 • - - 5402460000 80: Pozostała, z poliestrów, częściowo orientowana
 • - - 5402470000 80 (2/1) : Pozostała, z poliestrów
 • - - 5402480000 80: Pozostała, z polipropylenu
 • - - 5402490000 80 (4/0) : Pozostała
 • - 5402510000 10: Pozostała nitka pojedyncza, o skręcie przekraczającym 50 obrotów na metr
 • - - 5402510000 80: Z nylonu lub pozostałych poliamidów
 • - - 5402520000 80 (0/1) : Z poliestrów
 • - - 5402530000 80: Z polipropylenu
 • - - 5402590000 80: Pozostała
 • - 5402610000 10: Pozostała nitka, wieloskładowa (złożona) lub kablowana
 • - - 5402610000 80: Z nylonu lub pozostałych poliamidów
 • - - 5402620000 80: Z poliestrów
 • - - 5402630000 80: Z polipropylenu
 • - - 5402690000 80: Pozostała