Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek.

Čeština 2 Dansk 1 Deutsch 1 English 1 Latviešu 1 Nederlands 4

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

  • - 1213000010 80: Słoma
  • - 1213000090 80: Pozostałe

Słoma niepreparowana, w balotach i kostkach…

słomasłoma

Słoma niepreparowana, w balotach i kostkach uzyskana po omłóceniu zbóż - pszenicy, pszenżyta, żyta, owsa lub jęczmienia.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: SŁOMA

Słoma pszenna, niepreparowana, w balotach,…

Słoma pszenna, niepreparowana, w balotach, uzyskana po omłóceniu pszenicy.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: SŁOMA

Rozdrobniona i sprasowana pod ciśnieniem…

Rozdrobniona i sprasowana pod ciśnieniem słoma pszenna, uformowana w pelety. Produkt stosowany jako biomasa do opału.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: SŁOMA

Plewy zbóż zmielone, sprasowane i uformowane…

Plewy zbóż zmielone, sprasowane i uformowane w pelety. Produkt stosowany jako opał (biomasa). Produkt pakowany w worki typu big-bag o wadze ca od 10 do 30 kg lub 1000 kg.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: POCHODZENIA ROŚLINNEGO