Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów.

Rozdrobniony, wysuszony metodą mikrofalowo-próżniową…

Rozdrobniony, wysuszony metodą mikrofalowo-próżniową ser z przerostem błękitnej pleśni; o zawartości wody max. 6%; wykorzystywany jako półprodukt w przemyśle spożywczym do produkcji koncentratów spożywczych; pakowany w kartony o masie netto 10 kg.

Uzasadnienie klasyfikacji: Klasyfikacji taryfowej towaru dokonano w oparciu o postanowienia 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, zgodnie z brzmieniem pozycji 0406 20 90 oraz zgodnie z komentarzem do pozycji 0406, zawartym w Notach Wyjaśniających do Zharmonizowanego Systemu (HS).

Numer WIT:
PLPL-WIT-2012-00301.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2018-03-13.

Narodowe słowa kluczowe: SERY SUSZONY

Ser w postaci wiórków, otrzymany z mleka…

Ser w postaci wiórków, otrzymany z mleka krowiego pasteryzowanego częściowo odtłuszczonego, o zawartości tłuszczu w masie poniżej 20% i o zawartości suchej masy poniżej 60%.

Uzasadnienie klasyfikacji: Klasyfikacji towaru dokonano w oparciu o postanowienia 1. i 6. reguły Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz na podstawie wyników badań wykonanych przez Krajowe Centrum Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (sprawozdanie z badań z dnia 14.07.2005r. nr 264/KC-LB/2005), specyfikacji otrzymanej z laboratorium Polser Sp. z o.o. i raportu analitycznego otrzymanego z Laboratorium-Eurocontrol (z dnia 28.09.2005r. nr 1562/6557/05).

Numer WIT:
PLPL-WIT-2005-01013.
Data początku ważności:
.
Data końca ważności:
2011-11-21.

Narodowe słowa kluczowe: SERY PAKOWANY W OPAKOWANIA