Siarczany sodu / Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany).

Български 1 Čeština 1 Nederlands 1 Română 1

Produkt w postaci białego, krystalicznego…

Produkt w postaci białego, krystalicznego proszku, będący bezwodnym siarczanem sodu (Na2SO4).

Siarczan sodu krystalizowany jest ze słonych wód Jeziora Kuchuk znajdującego się w Kraju Ałtajskim Federacji Rosyjskiej.

Proces producji tej substancji rozpoczyna się sezonowo w okresie letnim, raz na 3-4 lata, etapem przepompowywania naturalnej solanki siarczanu sodu do stawu o pojemności ok. 30 mln ton.

W okresie jesienno-zimowym, w temp. poniżej 5°C na dnie zbiornika samoistnie wytrącają się kryształki mirabilitu (uwodnionego siarczanu sodu Na2SO4x10H2O), a woda jest odprowadzana z powrotem do jeziora Kuchuk.

W okresie letnim, w temperaturach przekraczających 25°C, na skutek oddawania wody przez mirabilit uzyskiwane są kryształy tenardytu - bezwodnego siarczanu sodu.

Warstwy mirabilitu i tenardytu ulegają nawilżeniu na skutek opadów atmosferycznych lub - w okresach rzadkich opadów - solanką z jeziora - aby zapobiec przekształceniu się tenardytu w łatwo lotny pył.

Gdy warstwa tenardytu osiągnie wystarczającą grubość jest zbierana mechanicznie za pomocą łopat, łyżek i mioteł.

Zebrany siarczan sodu jest następnie składowany w suchych magazynach, w których następnie jest przesiewany i pakowany do worków.

Produkt wykorzystywany jest w przemyśle papierniczym, szklarskim, farmaceutycznym oraz skórzanym, a także do produkcji detergentów.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK DO PRODUKCJI SÓD

Produkt w postaci białego, krystalicznego…

Produkt w postaci białego, krystalicznego proszku, będący bezwodnym siarczanem sodu (Na2SO4).

Siarczan sodu krystalizowany jest ze słonych wód Jeziora Kuchuk znajdującego się w Kraju Ałtajskim Federacji Rosyjskiej.

Proces producji tej substancji rozpoczyna się w okresie letnim etapem przepompowywania naturalnej solanki siarczanu sodu do sztucznego zbiornika.

W okresie jesienno-zimowym, w temp. poniżej 5°C na dnie zbiornika samoistnie wytrącają się kryształki mirabilitu (uwodnionego siarczanu sodu Na2SO4x10H2O), a woda jest odprowadzana z powrotem do jeziora.

W okresie letnim, w temperaturach przekraczających 25°C, na skutek oddawania wody przez mirabilit uzyskiwane są kryształy tenardytu - bezwodnego siarczanu sodu.

Ze względu na wahania temperatury oraz obecność wody, mirabilit i tenardyt pozostają w stanie dynamicznej równowagi i w zależności od warunków jedna forma może przechodzić w drugą.

Powstała mieszanina mirabilitu i tenardytu jest transportowana do zakładu, w którym w wyniku zastosowania temperatury 50-60°C pozostałe w mieszaninie cząsteczki mirabilitu ulegają odwodnieniu i powstaje tenardyt.

Substancja ta wykorzystywana jest jako surowiec do produkcji proszków do prania, środków czystości, a także jako surowiec do produkcji szkła.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK DO PRODUKCJI

Produkt w postaci białego, krystalicznego…

Produkt w postaci białego, krystalicznego proszku, będący bezwodnym siarczanem sodu (Na2SO4).

Siarczan sodu krystalizowany ze słonych wód Jeziora Kuchu znajdującego się w Kraju Ałtajskim Federacji Rosyjskiej.

Proces producji tej substancji rozpoczyna się w okresie letnim etapem przepompowywania solanki siarczanu sodu do sztucznego zbiornika.

Zimą, w temp. poniżej 7°C na dnie zbiornika samoistnie wytrącają się kryształki tenardytu i mirabilitu, a woda jest odprowadzana z powrotem do jeziora.

Mieszanina tenardytu i mirabilitu w fabryce jest podgrzewana i suszona. W wyniku tej obróbki uzyskiwany jest tenardyt - bezwodny siarczan sodu.

Substancja ta wykorzystywana jest jako surowiec do produkcji proszków do prania, środków czystości, a także jako surowiec do produkcji szkła.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI