SPECJALNE KODY NOMENKLATURY SCALONEJ.

  • 9905000000 10: Określone towary, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1186/2009 (przywóz i wywóz)
  • - 9905000000 80: Mienie osobiste należące do osób fizycznych przenoszących swoje miejsce zamieszkania
  • - 9919000000 80: Następujące towary, inne niż te wymienione powyżej
  • 9930000000 80 (3/0) : Towary dostarczane na zaopatrzenie statków i statków powietrznych
  • 9931000000 80 (3/0) : Towary dostarczane do instalacji morskich dla załogi lub towary niezbędne do działania silników, maszyn i innego sprzętu na instalacjach morskich
  • 9950000000 80: Kod stosowany wyłącznie w handlu towarami między państwami członkowskimi w odniesieniu do jednostkowych transakcji, których wartość nie przekracza 200 EUR i w niektórych przypadkach w celu zgłaszania pozostałych produktów