STATKI, ŁODZIE ORAZ KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE.

  • 8901000000 80 (4/0) : Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe, promy, statki towarowe, barki oraz podobne jednostki pływające, do przewozu osób lub towarów
  • 8902000000 80 (2/0) : Statki rybackie; statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające, do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa
  • 8903000000 80 (5/0) : Jachty i pozostałe jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie i kajaki
  • 8904000000 80 (4/0) : Holowniki i pchacze
  • 8905000000 80 (3/0) : Latarniowce, statki pożarnicze, pogłębiarki, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec ich podstawowej funkcji; pływające doki; platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne
  • 8906000000 80 (2/0) : Pozostałe jednostki pływające, włączając okręty wojenne i łodzie ratunkowe, inne niż łodzie wioślarskie
  • 8907000000 80 (2/0) : Pozostałe konstrukcje pływające (na przykład tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne)
  • 8908000000 80: Statki i pozostałe konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania