SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA.

 • 7001000000 80 (4/0) : Stłuczka i inne odpady i złom szklany; masa szklana
 • 7002000000 80 (6/0) : Szkło w postaci kulek (innych niż mikrokulki objęte pozycją 7018), prętów lub rur, nieobrobione
 • 7003000000 80 (5/0) : Szkło lane i walcowane, w arkuszach lub kształtkach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej
 • 7004000000 80 (2/0) : Szkło ciągnione i dmuchane, w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej
 • 7005000000 80 (5/0) : Szkło typu "float" i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej
 • 7006000000 80 (2/0) : Szkło objęte pozycją 7003, 7004 lub 7005, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieobramowane ani nieoprawione w inne materiały
 • 7007000000 80 (6/0) : Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego lub warstwowego
 • 7008000000 80 (4/0) : Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła
 • 7009000000 80 (4/0) : Lustra, nawet w ramach, włącznie z lusterkami wstecznymi
 • 7010000000 80 (3/0) : Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i pozostałe pojemniki, ze szkła, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła
 • 7011000000 80 (3/0) : Szklane osłony (włącznie z bańkami i rurkami), otwarte, oraz ich szklane części, bez wyposażenia, do lamp elektrycznych, lamp elektronopromieniowych lub tym podobnych
 • 7013000000 80 (14/0) : Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (inne niż te objęte pozycją 7010 lub 7018)
 • 7014000000 80 (2/0) : Wyroby sygnalizacyjne ze szkła i elementy optyczne ze szkła (inne niż te objęte pozycją 7015), nieobrobione optycznie
 • 7015000000 80 (2/0) : Szkła zegarowe lub zegarkowe oraz podobne szkła, szkła do okularów korekcyjnych lub niekorekcyjnych, zakrzywione, gięte, wydrążone lub tym podobne, nieobrobione optycznie; wydrążone kule szklane i ich segmenty, do produkcji takich szkieł
 • 7016000000 80 (2/0) : Kształtki chodnikowe, płyty, cegły, pustaki, cegły znormalizowane, dachówki i pozostałe artykuły, ze szkła prasowanego lub formowanego, nawet zbrojonego, w rodzaju stosowanych do celów budowlanych lub konstrukcyjnych; kostki szklane i pozostała drobnica szklana, nawet na podłożu, na mozaiki lub do podobnych celów dekoracyjnych; okna witrażowe i tym podobne; szkło wielokomórkowe lub piankowe w blokach, taflach, płytach, formowane w kokilach lub podobnych postaciach
 • 7017000000 80 (3/0) : Wyroby laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne, szklane, nawet skalowane lub kalibrowane
 • 7018000000 80 (3/0) : Paciorki szklane, imitacje pereł, imitacje kamieni szlachetnych i półszlachetnych i podobna drobnica szklana oraz artykuły z niej, inne niż sztuczna biżuteria; szklane oczy, inne niż artykuły protetyczne; statuetki i pozostałe ozdoby ze szkła obrobionego na palniku, inne niż sztuczna biżuteria; mikrokulki szklane o średnicy nieprzekraczającej 1 mm
 • 7019000000 80 (14/0) : Włókna szklane (włącznie z watą szklaną) oraz artykuły z nich (na przykład przędza, tkaniny)
 • 7020000000 80 (8/0) : Pozostałe artykuły ze szkła