Z pozostałych tworzyw sztucznych.

Deutsch 21 English 1 Français 6 Italiano 1

 • - - - 3921190010 80: Do stosowania w niektórych rodzajach statków powietrznych
 • - - - 3921190030 10: Pozostałe
 • - - - - 3921190030 80: Bloki o strukturze komórkowej, zawierające: - poliamid-6 lub bezwodnik poliepoksydowy - 7 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 9 % masy politetrafluoroetylenu, jeżeli jest obecny - 10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy wypełniaczy nieorganicznych
 • - - - - 3921190040 80: Przezroczysta, mikroporowana, zawierająca kwas akrylowy folia polietylenowa w formie zwojów, o: - szerokości 98 mm lub większej, ale nie większej niż 170 mm, - grubości 15 µm lub większej, ale nie większej niż 36 µm, w rodzaju stosowanych do produkcji separatorów w bateriach alkalicznych
 • - - - - 3921190050 80: Porowata błona z politetrafluoretylenu (PTFE), zespolona z poliestrowym materiałem nietkanym typu spunbonded, o: - całkowitej grubości większej niż 0,05 mm, ale nie większej niż 0,20 mm, - ciśnieniu wejściowym wody między 5 a 200 kPa, zgodnie z ISO 811 oraz - przepuszczalności powietrza 0,08 cm$3/cm$2/s lub większej, zgodnie z normą ISO 5636-5
 • - - - - 3921190060 80: Wieloporowa wielowarstwowa folia oddzielająca: - o jednej warstwie mikroporowanego polietylenu między dwiema warstwami mikroporowanego polipropylenu, nawet pokryta z obu stron warstwą tlenku glinu, - o szerokości 65 mm lub większej, ale nie większej niż 170 mm, - o całkowitej grubości 0,01 mm lub większej, ale nie większej niż 0,03 mm, - o porowatości 0,25 μm lub większej, ale nie większej niż 0,65 μm
 • - - - - 3921190070 80: Mikroporowane membrany z ekspandowanego politetrafluoroetylenu (ePTFE), w zwojach: - o szerokości 1 600 mm lub większej, ale nie większej niż 1 730 mm, oraz - o grubości membrany 15 μm lub większej, ale nie większej niż 50 μm stosowane do produkcji dwuskładnikowej membrany ePTFE
 • - - - - 3921190080 80: Mikroporowana folia jednowarstwowa z polipropylenu lub mikroporowana trójwarstwowa folia z polipropylenu, polietylenu i polipropylenu: - o zerowej kurczliwości w kierunku poprzecznym (TD), - o całkowitej grubości 10 μm lub większej, ale nie większej niż 50 μm, - o szerokości 15 mm lub większej, ale nie większej niż 900 mm, - o długości większej niż 200 m, ale nie większej niż 3000 m, oraz - o średniej wielkości porów od 0,02 µm do 0,1 µm
 • - - - - 3921190093 80 (0/4) : Taśma mikroporowatego politetrafluoroetylenu na podłożu włókniny, do stosowania w produkcji filtrów do aparatury do dializy nerek
 • - - - - 3921190095 80: Folia polieterosulfonowa, o grubości nie większej niż 200 μm
 • - - - - 3921190096 80: Folia komórkowa, składająca się z warstwy polietylenu o grubości 90 μm lub większej, ale nie większej niż 140 μm, oraz z warstwy celulozy regenerowanej o grubości 10 μm lub większej, ale nie większej niż 40 μm
 • - - - - 3921190099 80 (0/4) : Pozostałe

Przekładki z tworzywa sztucznego, wykonane…

Przekładki z tworzywa sztucznego, wykonane z pianki polietylenowej (PE) pociętej w arkusze m.in. o wymiarach 20 x 20 x 12 mm z pianką adhezyjną (PE), przeznaczone jako pomocnicze elementy pakowania i transportu delikatnych materiałów/towarów np. tafli szklanych, paneli, szyb, okien i podobnych wyrobów.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PRODUKTY PIANKOWE JAKO ARKUSZE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOMÓRKOWEGO POLIETYLEN

Mikroporowata folia jednowarstwowa, o budowie…

Mikroporowata folia jednowarstwowa, o budowie komórkowej, wykonana z polietylenu z ewentualnym dodatkiem polipropylenu (do 10%).

Wyrób w postaci wstęgi ściśle nawiniętej na rolkę. Szerokość folii wynosi od 560 mm do 1200 mm, grubość od 9 µm do 50 µm, a jej długość od 200 m do 4000 m.

Masa 1 m2 folii wynosi od 3,6 g do 6,5 g. Wyrób jest przeznaczony do produkcji wzmocnionego separatora bezpieczeństwa (SRS) stosowanego do baterii litowo-jonowych.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: Z TWORZYWA SZTUCZNEGO FOLIE JAKO ROLKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOMÓRKOWEGO

Gąbka do czyszczenia różnego rodzaju zabrudzeń.…

z tworzywa sztucznego; z tworzywa sztucznego komórkowego; gąbki;…z tworzywa sztucznego; z tworzywa sztucznego komórkowego; gąbki;…

Gąbka do czyszczenia różnego rodzaju zabrudzeń. Działanie gąbki aktywuje się po jej zmoczeniu zwykłą wodą. Wykonana z żywicy melaminowej (tworzywo komórkowe). Jest to biały, przycięty na wymiar blok (wymiary ok. 12 x 6 x 2,4 cm). Pakowana po 2 szt. w pudełku.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOMÓRKOWEGO GĄBKI BLOKI

Przekładki z tworzywa sztucznego, wykonane…

Przekładki z tworzywa sztucznego, wykonane z pianki polietylenowej (PE) pociętej na arkusze m.in. o wymiarach 20 x 20 x 12 mm, z pianką adhezyjną (PE), przeznaczone jako pomocnicze elementy do pakowania i transportu delikatnych materiałów/towarów np. tafli szklanych, paneli, szyb, okien i podobnych wyrobów.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: PRODUKTY PIANKOWE WIELOWARSTWOWY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOMÓRKOWEGO POLIETYLEN PRZYCIĘTY DO KSZTAŁTU

Arkusz elastyczny (o strukturze pianki),…

Arkusz elastyczny (o strukturze pianki), wykonany z tworzywa sztucznego (polietylen), pokryty jednostronnie warstwą folii aluminiowej. Wymiary 1,0 x 50 x 180 cm.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSTOKĄTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOMÓRKOWEGO DLA SPORTU POLIETYLEN

Arkusz elastyczny (o strukturze drobnej,…

Arkusz elastyczny (o strukturze drobnej, zagęszczonej pianki), wykonany z tworzywa sztucznego (polietylen). Wymiary 0,8 x 50 x 180 cm.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSTOKĄTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOMÓRKOWEGO DLA SPORTU POLIETYLEN

Arkusz elastyczny (o strukturze pianki),…

Arkusz elastyczny (o strukturze pianki), wykonany z tworzywa sztucznego (polietylen). Wymiary 0,6 x 80 x 50 cm.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSTOKĄTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO KOMÓRKOWEGO DLA SPORTU POLIETYLEN