ŁODZIE.

ČLUNY 1 BÅDE 3 BOOT 80 BOTE 16 VENE 1 BATEAU 60 ČAMCI 2 BARCHE 3 BOTEN 9 BARCO 1 AMBARCAŢIUNI 1 ČOLNI 4 BÅT 1

Autonomiczny bezzałogowy pojazd podwodny…

sprzęt badawczy i pomiarowy; łodzie; automatyczny; do sterowania…sprzęt badawczy i pomiarowy; łodzie; automatyczny; do sterowania…

Autonomiczny bezzałogowy pojazd podwodny (jednostka pływająca), z własnym napędem i zasilaniem, o cylindrycznym kształcie, odługości od 4,5 do 6 m, średnicy około 0,7 m, masie od 640 do 1850 kg, zasięgu od 120 do 450 km, autonomiczności od 24 do 85 godzin, prędkości od 0,5 do 2,5 m/s, zakresach głębokości: 300, 1000, 3000, 5000 i 6000 m.

Zasilany litowo-jonowymi zestawami akumulatorów, o wydajności energetycznej 1,6 kWh. Pojazd jest wyposażony w urządzenia i aparaturę, umożliwiającą dokonywanie autonomicznego pomiaru środowiska morskiego w zakresie: batymetrii (MBES), zdjęcia sonarowego (SSS), płytkiego profilowania osadów (SBP), obserwcji wizyjnej (CCD), pomiarów parametrów oceanograficznych, takich jak temperatura, przewodność i prędkość dźwięku - CTD.

Pojazd jest przeznaczony do prowadzenia badań dna morskiego w oparciu o nowoczesne techniki akustyczne.

Jednostka będzie prowadzona około 10 do 12 metrów nad dnem . Jej zdolność żeglugowa jest jednym z podstawowych parametrów, będzie wyposażona w system rozpoznawania i omijania przeszkód.

Pojazd posiada budowę modułową - na czas transportu może być w stanie niezmontowanym. Kierowanie pojazdem jest automatyczne - wcześniejsze zaprogramowanie trajektorii ruchu i prędkości.

Łączność z jednostką centralną poprzez kontakt radiowy, satelitarny lub akustyczny przy pracy podwodnej.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: SPRZĘT BADAWCZY I POMIAROWY ŁODZIE AUTOMATYCZNY DO STEROWANIA AUTOMATYCZNEGO DO BADAŃ NAUKOWYCH Z WŁASNYM NAPĘDEM

Urządzenie załadowczo - wyładowcze (rampa),…

łodzie; przenośniki; do podnoszenia; jednostki pływające; dźwignice;…łodzie; przenośniki; do podnoszenia; jednostki pływające; dźwignice;…łodzie; przenośniki; do podnoszenia; jednostki pływające; dźwignice;…łodzie; przenośniki; do podnoszenia; jednostki pływające; dźwignice;…

Urządzenie załadowczo - wyładowcze (rampa), montowane na pokładzie statku, przeznaczone (jako akcesorium) wyłącznie do wystawiania na wodę lub podejmowania z wody na pokład statku bazy, autonomicznego, bezzałogowego pojazdu podwodnego, przeznaczonego do prowadzenia badania środowiska morskiego (nie będącego przedmiotem niniejszej decyzji).

Wymiary gabarytowe samego urządzenia wynoszą: długość - około 5m, szerokość i wysokość - około 2 m, a masa - około 2000 kg.

Maksymalna wysokość wolnej burty statku obsługiwanej przez rampę załadowczo - wyładowczą wynosi 3 m.

Rampa składa się z podstawy mocowanej do pokładu, układu jezdnego z ramieniem - poruszającego się po podstawie w poziomym kierunku, służącego do wystawiania pojazdu podwodnego poza pokład statku lub wstawiania na pokład, oraz z siłowników hydraulicznych, które opuszczają, wystawione za pokład statku, ramię pod kątem 45°, tworząc pochylnię między pokładem a lustrem wody, lub podnoszą ramię z powrotem do poziomu.

Po pochylni pojazd podwodny jest wodowany lub podejmowany z wody. Rampa jest wykonana z części metalowych odpornych na działanie wody morskiej, wyposażona w elektryczny system (3 x 400 AC/50 Hz, max. 32 A), niezbędny do pracy siłowników hydraulicznych, które sterują ruchami ramienia.

Urządzenie występuje w całości jako jeden moduł.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: ŁODZIE PRZENOŚNIKI DO PODNOSZENIA JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE DŹWIGNICE PODNOŚNIKI