DO NAPIĘCIA NIE >1000 V.

PRO NAPĚTÍ NE > 1000 V 145 TIL SPÆNDING IKKE > 1000 V 6 FOR VOLTAGE NOT > 1000 V 21 PARA TENSION INFER/IGUAL A 1000 V 22 JÄNNITTEILLE EI > 1000 V 4 POUR TENSION NON > 1000 KV 72 PER TENSIONI NON > 1000 V 7 PARA VOLTAGEM < 1000V 6 NA NAPATIE NIE > 1000 V 35 ZA NAPETOST NAJVEČ 1000 V 3 FÖR SPÄNNING INTE > 1000 V 20

Kondensator ceramiczny (stały) jednowarstwowy,…

w obudowie; kondensatory; do napięcia nie >1000 v

Kondensator ceramiczny (stały) jednowarstwowy, o pojemności 2200 pF i napięciu znamionowym 250V/AC. Wymiary zewnętrzne bez elementów łączeniowych: średnica 9 mm i grubość 7 mm.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: W OBUDOWIE KONDENSATORY DO NAPIĘCIA NIE >1000 V

Elektryczne gniazdo wtykowe, wyposażone w…

elektryczny; gniazda elektryczne; płytki drukowane; dla obwodów…

Elektryczne gniazdo wtykowe, wyposażone w styki (51 pinów), przeznaczone do zamontowania na płytce obwodu drukowanego poprzez przylutowanie jego wystających pinów do płytki.

Element umożliwia wykonanie połączenia elektrycznego poprzez wsunięcie do niego odpowiedniej wtyczki.

Rozłączenie obwodu elektrycznego następuje poprzez wyjęcie wtyczki. Uzyskanie połączenia oraz rozłączenie nie wymaga dodatkowych czynności montażowych - konstrukcja elementów zapewnia całemu złączu wystarczającą spoistość mechaniczną.

Wyrób jest przeznaczony do napięć nieprzekraczających 1000 V (prąd nominalny 700 mA, napięcie: 500 VAC).

Element ma kształt kostki, o przybliżonych wymiarach: 37 x 15 x 4 mm. Decyzja wydana powtórnie w miejsce decyzji nr PL-WIT-2016-01210 z dnia 29.09.2016 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: ELEKTRYCZNY GNIAZDA ELEKTRYCZNE PŁYTKI DRUKOWANE DLA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH DO NAPIĘCIA NIE >1000 V

Gniazdo elektryczne wyposażone w styki (pięćdziesiąt…

Gniazdo elektryczne wyposażone w styki (pięćdziesiąt pinów), przeznaczone do zamontowania na płytce obwodu drukowanego.

Gniazdo umożliwia wykonanie połączenia elektrycznego poprzez wsunięcie do niego wtyczki. Rozłączenie obwodu elektrycznego następuje poprzez wyjęcie wtyczki.

Uzyskanie połączenia oraz rozłączenie nie wymaga dodatkowych czynności montażowych - konstrukcja gniazda i wytyczki (nie będącej przedmiotem niniejszej decyzji) zapewnia złączu wystarczającą spoistość mechaniczną.

Wyrób jest przeznaczony do napięć nieprzekraczających 1000 V (prąd nominalny 0,5 A, napięcie: 200 VAC, 300 VDC).

Decyzja wydana powtórnie w miejsce decyzji nr PL-WIT-2016-01208 z dnia 29.09.2016 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: ELEKTRYCZNY GNIAZDA ELEKTRYCZNE PŁYTKI DRUKOWANE DLA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH DO NAPIĘCIA NIE >1000 V

Gniazdo elektryczne, wyposażone w styki (18…

Gniazdo elektryczne, wyposażone w styki (18 pinów), przeznaczone do zamontowania na płytce obwodu drukowanego.

Produkt umożliwia wykonanie połączenia elektrycznego poprzez wsunięcie do niego wtyczki. Rozłączenie obwodu elektrycznego następuje poprzez wyjęcie wtyczki.

Uzyskanie połączenia oraz rozłączenie nie wymaga dodatkowych czynności montażowych - konstrukcja gniazda i wtyczki (niebędącej przedmiotem niniejszej decyzji) zapewnia złączu wystarczającą spoistość mechaniczną.

Wyrób jest przeznaczony do napięć nieprzekraczających 1000 V (prąd nominalny 0,5 A, napięcie max przez 1 min 500 VAC).).

Decyzja wydana powtórnie w miejsce decyzji nr PL-WIT-2016-01211 z dnia 29.09.2016 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: ELEKTRYCZNY GNIAZDA ELEKTRYCZNE PŁYTKI DRUKOWANE DLA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH DO NAPIĘCIA NIE >1000 V