DO NAPIĘCIA NIE >1000 V.

PRO NAPĚTÍ NE > 1000 V 144 TIL SPÆNDING IKKE > 1000 V 3 FOR VOLTAGE NOT > 1000 V 21 PARA TENSION INFER/IGUAL A 1000 V 21 JÄNNITTEILLE EI > 1000 V 4 POUR TENSION NON > 1000 KV 72 PER TENSIONI NON > 1000 V 6 PARA VOLTAGEM < 1000V 6 NA NAPATIE NIE > 1000 V 35 ZA NAPETOST NAJVEČ 1000 V 3 FÖR SPÄNNING INTE > 1000 V 20

Listwa posiadająca 24 piny - złączka elektryczna.…

elektryczny; przewody; gniazda elektryczne; złącza; do napięcia…

Listwa posiadająca 24 piny - złączka elektryczna. Z jednej strony listwa podlega montażowi powierzchniowemu, przylutowaniu do płytki obwodu drukowanego.

Z drugiej strony wystają piny, na których osadzana jest złączka elektryczna wyposażona w przewody (nie podlegająca niniejszej WIT).

Raster 5 mm. Listwa stosowana jest do napięć nieprzekraczających 1000 V.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: ELEKTRYCZNY PRZEWODY GNIAZDA ELEKTRYCZNE ZŁĄCZA DO NAPIĘCIA NIE >1000 V

Listwa sześciopinowa - złączka elektryczna.…

elektryczny; przewody; gniazda elektryczne; złącza; do napięcia…

Listwa sześciopinowa - złączka elektryczna. Z jednej strony listwa podlega montażowi powierzchniowemu, przylutowaniu do płytki obwodu drukowanego.

Z drugiej strony wystają piny, na których osadzana jest złączka elektryczna wyposażona w przewody (niepodlegająca niniejszej WIT).

Listwa stosowana jest do napięć nieprzekraczających 1000 V.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: ELEKTRYCZNY PRZEWODY GNIAZDA ELEKTRYCZNE ZŁĄCZA DO NAPIĘCIA NIE >1000 V

Wielopinowa, specjalnie ukształtowana złączka…

elektryczny; przewody; dla obwodów elektrycznych; złącza; do…

Wielopinowa, specjalnie ukształtowana złączka elektryczna. Z jednej strony listwa podlega montażowi powierzchniowemu, przylutowaniu do płytki obwodu drukowanego.

Z przeciwnej strony wystają piny, na których osadzana jest złączka elektryczna wyposażona w przewody (niepodlegająca niniejszej WIT).

Raster 5 mm. Stosowana do napięć nieprzekraczających 1000 V.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: ELEKTRYCZNY PRZEWODY DLA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH ZŁĄCZA DO NAPIĘCIA NIE >1000 V

Listwa wielopinowa - złączka elektryczna.…

elektryczny; gniazda elektryczne; dla obwodów elektrycznych;…

Listwa wielopinowa - złączka elektryczna. Z jednej strony listwa podlega montażowi powierzchniowemu, przylutowaniu do płytki obwodu drukowanego.

Z przeciwnej strony wystają piny, na których osadzana jest złączka elektryczna wyposażona w przewody (niepodlegająca niniejszej WIT).

Listwa stosowana do napięć nieprzekraczających 1000 V.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: ELEKTRYCZNY GNIAZDA ELEKTRYCZNE DLA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH ZŁĄCZA DO NAPIĘCIA NIE >1000 V