DO PRODUKCJI.

ЗА ПРОИЗВОДСТВО 5 K VÝROBĚ 155 TIL FREMSTILLING 3 ZUM HERSTELLEN 21 FOR MANUFACTURING 103 PARA LA FABRICACION 8 VALMISTUSTA VARTEN 4 POUR LA FABRICATION 221 GYÁRTÁSHOZ 18 PER LA FABBRICAZIONE 9 GAMYBAI 2 VOOR DE VERVAARDIGING 35 NA VÝROBU 29 ZA PROIZVODNJO 4 FÖR TILLVERKNING 51

Produkt w postaci białego, krystalicznego…

Produkt w postaci białego, krystalicznego proszku będący pojedynczym związkiem organiczno-nieorganicznym o wysokiej czystości i nazwie chemicznej trifenylobizmut i numerze CAS: 603-33-8. Produkt w opakowaniach 1kg i 5kg.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy…

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy białej będący emulsyjnym homopolimerem octanu winylu, przeznaczony do produkcji klejów i spoiw. Towar w opakowaniach z tworzywa sztucznego o masie: 20 kg, 70 kg i 1000 kg.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI POLIMERY DYSPERSJA DO PRODUKCJI

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy…

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy białej będący emulsyjnym homopolimerem octanu winylu, przeznaczony do produkcji klejów i spoiw. Towar w opakowaniach z tworzywa sztucznego o masie: 20 kg, 60 kg, 70 kg i 1000 kg.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI POLIMERY DYSPERSJA DO PRODUKCJI

Towar w postaci płynu o charakterystycznym…

Towar w postaci płynu o charakterystycznym zapachu, otrzymywany z pozostałości podestylacyjnych będących produktem ubocznym w procesie syntezy chemicznej uzyskiwania kaprolaktamu z fenolu.

Głównym składnikiem mieszaniny jest 2-cykloheksylocykloheksanon, pozostałymi składnikami są m.in. inne ketony pierścieniowe.

Produkt może być stosowany do celów opałowych, może być także surowcem do produkcji rozpuszczalników uniwersalnych i produktów grzewczych.

Towar eksportowany w cysternach lub w pojemnikach o pojemności 1000 l.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN ZWIĄZKI ORGANICZNE DO PRODUKCJI DO OGRZEWANIA

Produkt w postaci brązowej cieczy o charakterystycznym…

Produkt w postaci brązowej cieczy o charakterystycznym zapachu, będący mieszaniną substancji aktywnej o nazwie Clethodim/Kletodym o numerze CAS: 99129-21-2 oraz rozpuszczalnika organicznego.

Towar przeznaczony jest do produkcji środka ochrony roślin – herbicydu do sporządzania emulsji wodnej; zalecane dozowanie preparatu wynosi 510 g/l.

Produkt importowany w beczkach 200 kg.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI ZWIĄZKI ORGANICZNE ROZPUSZCZALNIKI DO PRODUKCJI

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy…

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy białej będący emulsyjnym homopolimerem octanu winylu, przeznaczony do produkcji klejów i spoiw. Towar w opakowaniach z tworzywa sztucznego o masie: 20 kg, 70 kg i 1000 kg.

Numer WIT:
PLBTIWIT-2021-000162.
Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI POLIMERY DYSPERSJA DO PRODUKCJI

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy…

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy białej będący emulsyjnym homopolimerem octanu winylu, przeznaczony do produkcji klejów i spoiw. Towar w opakowaniach z tworzywa sztucznego o masie: 20 kg, 60 kg i 1000 kg.

Numer WIT:
PLBTIWIT-2021-000138.
Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI POLIMERY DYSPERSJA DO PRODUKCJI

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy…

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy białej będący emulsyjnym homopolimerem octanu winylu, przeznaczony do produkcji klejów i spoiw. Towar w opakowaniach z tworzywa sztucznego o masie: 20 kg, 70 kg i 1000 kg.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI POLIMERY DYSPERSJA DO PRODUKCJI