DO PRODUKCJI.

ЗА ПРОИЗВОДСТВО 5 K VÝROBĚ 155 TIL FREMSTILLING 3 ZUM HERSTELLEN 22 FOR MANUFACTURING 105 PARA LA FABRICACION 8 VALMISTUSTA VARTEN 4 POUR LA FABRICATION 227 GYÁRTÁSHOZ 18 PER LA FABBRICAZIONE 9 GAMYBAI 2 VOOR DE VERVAARDIGING 35 NA VÝROBU 29 ZA PROIZVODNJO 4 FÖR TILLVERKNING 52

Nonylofenol jest produktem otrzymywanym w…

Nonylofenol jest produktem otrzymywanym w reakcji fenolu i trimeru propylenu. Produkt o czystości wynoszącej 99%, stosowany do produkcji żywic fenolowo-formaldehydowych oraz do produkcji środków powierzchniowo czynnych.

Niniejsza decyzja została wydana w miejsce decyzji nr PL BTI WIT-2018-000095 z 25 stycznia 2018 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN BEZBARWNY SUBSTANCJE POWIERZCHNIOWO CZYNNE DO PRODUKCJI LEPKI ZAPACH

Produkt otrzymywany w reakcji fenolu i tetrameru…

Produkt otrzymywany w reakcji fenolu i tetrameru propylenu, wydzielony i oczyszczony w procesie destylacji.

Zawartość dodecylofenolu wynosi ok. 97,1%. Substancja stosowana jako surowiec do produkcji środków uszlachetniających oleje smarne, wykorzystywana do produkcji środków powierzchniowo czynnych i żywic fenolowo-formaldehydowych.

Niniejsza decyzja została wydana w miejsce decyzji nr PL BTI WIT-2018-000177 z 15 lutego 2018 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN SUBSTANCJE POWIERZCHNIOWO CZYNNE DO PRODUKCJI LEPKI

Propoksylowany dodecylofenol. Produkt w postaci…

Propoksylowany dodecylofenol. Produkt w postaci nielotnej, lepkiej cieczy, bezbarwnej lub barwy jasnożółtej o słabym zapachu.

Nie rozpuszcza się w wodzie, ma dobre właściwości emulgujące. Stosowany jest jako składnik preparatu stosowanego jako syntetyczny dodatek uszlachetniający do benzyn, pełniącego funkcję detergentu czyszczącego zawory cylindrów.

Niniejsza decyzja została wydana w miejsce decyzji nr PL BTI WIT-2018-000139 z 5 lutego 2018 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN BEZBARWNY DO PRODUKCJI LEPKI

Substancja aktywna w postaci białego proszku…

Substancja aktywna w postaci białego proszku o nazwie tritikonazol o czystości min. 96,5%. Substancja o numerze CAS 131983-72-7, stosowana do produkcji środków ochrony roślin.

Niniejsza decyzja została wydana w miejsce wiążącej informacji taryfowej nr PL-BTI-WIT-2017-01447 z dnia 31.10.2017 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK ZWIĄZKI ORGANICZNE CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI DLA ROŚLIN

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy…

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy białej będący emulsyjnym homopolimerem octanu winylu, przeznaczony do produkcji klejów i spoiw. Towar w opakowaniach z tworzywa sztucznego o masie: 20 kg, 60 kg i 1000 kg.

Numer WIT:
PLBTIWIT-2021-000271.
Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI POLIMERY DYSPERSJA DO PRODUKCJI

Środek barwiący pochodzenia roślinnego. Produkt…

Środek barwiący pochodzenia roślinnego. Produkt w postaci syropowatej cieczy, nieprzepuszczającej światła, barwy ciemnoczerwonej z odcieniem rubinowym, przeznaczony do użycia jako barwnik artykułów spożywczych.

Produkt zawiera skoncentrowany sok z czarnej marchwi, w którym równowaga składników występujących w naturalnym soku (kwasowość miareczkowa, sacharoza) jest zachwiana, zestandaryzowany do CU 6.

Zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy, koncentrat będzie wykorzystywany do produkcji syropów spożywczych (udział w recepturze oscyluje około 0,6%).

Towar pakowany aseptycznie w beczki stalowe. WIT wydana powtórnie w miejsce decyzji PL-WIT-2017-00487 z dnia 27.03.2017 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: MARCHEW PAKOWANY W OPAKOWANIA BARWNIKI POCHODZENIA ROŚLINNEGO DO PRODUKCJI

Produkt w postaci białego, krystalicznego…

Produkt w postaci białego, krystalicznego proszku będący pojedynczym związkiem organiczno-nieorganicznym o wysokiej czystości i nazwie chemicznej trifenylobizmut i numerze CAS: 603-33-8. Produkt w opakowaniach 1kg i 5kg.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy…

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy białej będący emulsyjnym homopolimerem octanu winylu, przeznaczony do produkcji klejów i spoiw. Towar w opakowaniach z tworzywa sztucznego o masie: 20 kg, 70 kg i 1000 kg.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI POLIMERY DYSPERSJA DO PRODUKCJI

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy…

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy białej będący emulsyjnym homopolimerem octanu winylu, przeznaczony do produkcji klejów i spoiw. Towar w opakowaniach z tworzywa sztucznego o masie: 20 kg, 60 kg, 70 kg i 1000 kg.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI POLIMERY DYSPERSJA DO PRODUKCJI