DO PRODUKCJI.

ЗА ПРОИЗВОДСТВО 5 K VÝROBĚ 155 TIL FREMSTILLING 3 ZUM HERSTELLEN 20 FOR MANUFACTURING 103 PARA LA FABRICACION 8 VALMISTUSTA VARTEN 4 POUR LA FABRICATION 210 GYÁRTÁSHOZ 18 PER LA FABBRICAZIONE 9 GAMYBAI 2 VOOR DE VERVAARDIGING 35 NA VÝROBU 29 ZA PROIZVODNJO 3 FÖR TILLVERKNING 49

Produkt w postaci białego, krystalicznego…

Produkt w postaci białego, krystalicznego proszku, będący substancją aktywną o nazwie chlorek mepikwatu i czystości min. 98%.

Substancja o numerze CAS 24307-26-4, stosowana do produkcji środków ochrony roślin. Niniejsza decyzja została wydana w miejsce wiążącej informacji taryfowej nr PL-WIT-2017-00195 z 8.02.2017 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK ZWIĄZKI ORGANICZNE CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI DLA ROŚLIN

Produkt w postaci kremowego proszku, będący…

Produkt w postaci kremowego proszku, będący substancją aktywną o nazwie Mezotrion i czystości min. 92%.

Substancja o numerze CAS 104206-82-8, stosowana do produkcji środków ochrony roślin. Niniejsza decyzja została wydana w miejsce wiążącej informacji taryfowej nr PL-WIT-2017-00194 z 8.02.2017 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK ZWIĄZKI ORGANICZNE CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI DLA ROŚLIN

Produkt w postaci białego, krystalicznego…

Produkt w postaci białego, krystalicznego proszku, będący substancją aktywną o nazwie Terbutyloazyna i czystości min. 95%.

Substancja o numerze CAS 5915-41-3, stosowana do produkcji środków ochrony roślin. Niniejsza decyzja została wydana w miejsce wiążącej informacji taryfowej nr PL-WIT-2017-00193 z 8.02.2017 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK ZWIĄZKI ORGANICZNE CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI DLA ROŚLIN

Produkt w postaci proszku, będący substancją…

Produkt w postaci proszku, będący substancją aktywną o nazwie Imazamoks i czystości min. 95%. Substancja o numerze CAS 114311-32-9, stosowana do produkcji środków ochrony roślin. Niniejsza decyzja została wydana w miejsce wiążącej informacji taryfowej nr PL-WIT-2017-00460 z 17.03.2017 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK ZWIĄZKI ORGANICZNE CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI DLA ROŚLIN

Produkt w postaci płynu, będący substancją…

Produkt w postaci płynu, będący substancją aktywną o nazwie Propikonazol i czystości min. 98%. Substancja o numerze CAS 60207-90-1, stosowana do produkcji środków ochrony roślin. Niniejsza decyzja została wydana w miejsce wiążącej informacji taryfowej nr PL-WIT-2017-00191 z 8.02.2017 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN ZWIĄZKI ORGANICZNE CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI DLA ROŚLIN

Produkt w postaci bezbarwnego, krystalicznego…

Produkt w postaci bezbarwnego, krystalicznego proszku, będący substancją aktywną o nazwie Tebukonazol i czystości min. 95%.

Substancja o numerze CAS 107534-96-3, stosowana do produkcji środków ochrony roślin. Niniejsza decyzja została wydana w miejsce wiążącej informacji taryfowej nr PL-WIT-2017-00189 z 7.02.2017 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK ZWIĄZKI ORGANICZNE CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI DLA ROŚLIN

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu,…

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, zawierająca w składzie mieszaninę pentanów, stosowana do spieniania pianki PIR i PUR używanej w budownictwie m.in. do produkcji płyt warstwowych i izolacji.

Zgodnie z wykonanymi badaniami produkt spełnia parametry benzyny specjalnej. Niniejsza decyzja została wydana w miejsce wiążącej informacji taryfowej nr PL-WIT-2017-01118 z 2.08.2017 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI DO PRODUKCJI BENZYNA

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu,…

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, zawierająca w składzie mieszaninę pentanów, stosowana do spieniania pianki PIR i PUR używanej w budownictwie m.in. do produkcji płyt warstwowych i izolacji.

Zgodnie z wykonanymi badaniami produkt spełnia parametry benzyny specjalnej. Niniejsza decyzja została wydana w miejsce wiążącej informacji taryfowej nr PL-WIT-2017-01155 z 7.08.2017 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI DO PRODUKCJI BENZYNA

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu,…

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, zawierająca w składzie mieszaninę pentanów, stosowana do spieniania pianki PIR i PUR używanej w budownictwie m.in. do produkcji płyt warstwowych i izolacji.

Zgodnie z wykonanymi badaniami produkt spełnia parametry benzyny specjalnej. Niniejsza decyzja została wydana w miejsce wiążącej informacji taryfowej nr PL-WIT-2017-01154 z 7.08.2017 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI DO PRODUKCJI BENZYNA

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu,…

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, zawierająca w składzie mieszaninę pentanów, stosowana do spieniania pianki PIR i PUR używanej w budownictwie m.in. do produkcji płyt warstwowych i izolacji.

Zgodnie z wykonanymi badaniami produkt spełnia parametry benzyny specjalnej. Niniejsza decyzja została wydana w miejsce wiążącej informacji taryfowej nr PL-WIT-2017-01120 z 2.08.2017 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI DO PRODUKCJI BENZYNA