DO PRODUKCJI.

ЗА ПРОИЗВОДСТВО 5 K VÝROBĚ 155 TIL FREMSTILLING 3 ZUM HERSTELLEN 21 FOR MANUFACTURING 103 PARA LA FABRICACION 8 VALMISTUSTA VARTEN 4 POUR LA FABRICATION 216 GYÁRTÁSHOZ 18 PER LA FABBRICAZIONE 9 GAMYBAI 2 VOOR DE VERVAARDIGING 35 NA VÝROBU 29 ZA PROIZVODNJO 3 FÖR TILLVERKNING 51

Substancja aktywna w postaci białego proszku…

Substancja aktywna w postaci białego proszku o nazwie chemicznej: methyl 3-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-2-thiophenecarboxylate.

Substancja o numerze CAS 79277-27-3, stosowana do produkcji środków ochrony roślin. Niniejsza decyzja została wydana w miejsce wiążącej informacji taryfowej nr PL-WIT-2017-01367 z 29.09.2017 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK ZWIĄZKI ORGANICZNE CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI DLA ROŚLIN

Substancja aktywna w postaci białego proszku…

Substancja aktywna w postaci białego proszku o nazwie chemicznej: 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione. Substancja o numerze CAS 178928-70-6, stosowana do produkcji środków ochrony roślin.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK ZWIĄZKI ORGANICZNE CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI DLA ROŚLIN

Substancja aktywna w postaci białego proszku…

Substancja aktywna w postaci białego proszku o nazwie chemicznej: N-[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-3-(ethylsulfonyl)-2-pyridinesulfonamide.

Substancja o numerze CAS 122931-48-0, stosowana do produkcji środków ochrony roślin. Niniejsza decyzja została wydana w miejsce wiążącej informacji taryfowej nr PL-WIT-2017-01366 z 29.09.2017 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK ZWIĄZKI ORGANICZNE CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI DLA ROŚLIN

Substancja aktywna w postaci białego proszku…

Substancja aktywna w postaci białego proszku o nazwie metsulfuron metylu o czystości chemicznej min. 98% Substancja o numerze CAS 74223-64-6, stosowana do produkcji środków ochrony roślin.

Niniejsza decyzja została wydana w miejsce wiążącej informacji taryfowej nr PL-WIT-2017-01364 z 29.09.2017 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK ZWIĄZKI ORGANICZNE CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI DLA ROŚLIN

Substancja aktywna w postaci białego proszku…

Substancja aktywna w postaci białego proszku o nazwie Nikosulfuron o czystości chemicznej min. 98% Substancja o numerze CAS 111991-09-4, stosowana do produkcji środków ochrony roślin.

Niniejsza decyzja została wydana w miejsce wiążącej informacji taryfowej nr PL-WIT-2017-01365 z 29.09.2017 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK ZWIĄZKI ORGANICZNE CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI DLA ROŚLIN

Produkt w postaci białych, bezwonnych granulek,…

Produkt w postaci białych, bezwonnych granulek, charakteryzujący się zawartością min. 98,5% czystego ditlenku krzemu, stosowany jako wypełniacz w mieszankach gumowych, paszach dla zwierząt, produktach lakierniczych, farbach, klejach.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: DITLENEK KRZEMU CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI JAKO GRANULKI

Substancja aktywna w postaci białego proszku…

Substancja aktywna w postaci białego proszku o nazwie chemicznej: methyl 2-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]carbonyl]amino]sulfonyl]benzoate.

Substancja o numerze CAS 101200-48-0, stosowana do produkcji środków ochrony roślin. Niniejsza decyzja została wydana w miejsce wiążącej informacji taryfowej nr PL-WIT-2017-01368 z 29.09.2017 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK ZWIĄZKI ORGANICZNE CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI DLA ROŚLIN

Produkt w postaci drobnego, białego proszku…

Produkt w postaci drobnego, białego proszku będący naturalnym, mielonym brucytem. Towar charakteryzuje się wysoką zawartością naturalnego wodorotlenku magnezu, uzyskiwany jest w wyniku wydobycia kopaliny, mielenia i klasyfikacji ze względu na wielkość ziarna.

Produkt stosowany jest do redukcji zbrylania granulek saletry amonowej i nawozów sztucznych złożonych, do poprawy rozdrobnienia cząstek oraz jako źródło magnezu w nawozach.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK DO PRODUKCJI PRODUKTY MINERALNE NAWOZY

Liniowa, termoplastyczna żywica fenolowo-formaldehydowa…

Liniowa, termoplastyczna żywica fenolowo-formaldehydowa (CAS: 9003-35-4, min. 99%) w postaci granulek i płatków, otrzymywana w wyniku polimeryzacji kondensacyjnej prowadzonej w środowisku kwaśnym.

Produkt stosowany jest m.in. w przemyśle gumowym, w szczególności oponiarskim, w celu poprawy właściwości mechanicznych, odporności termooksydacyjnej i odporności na działanie rozpuszczalników.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: TWORZYWA SZTUCZNE DO PRODUKCJI JAKO GRANULKI

Produkt w postaci mieszaniny propanu i butanów…

Produkt w postaci mieszaniny propanu i butanów przeznaczony do dalszego przerobu, tj. mieszania z innymi frakcjami, np. propanem lub mieszaniną propan-butan. Towar w opakowaniach masowych.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: MIESZANKI DO PRODUKCJI NA PALIWO DO OGRZEWANIA