DO PRODUKCJI.

ЗА ПРОИЗВОДСТВО 3 K VÝROBĚ 147 TIL FREMSTILLING 3 ZUM HERSTELLEN 18 FOR MANUFACTURING 97 PARA LA FABRICACION 7 VALMISTUSTA VARTEN 4 POUR LA FABRICATION 187 GYÁRTÁSHOZ 13 PER LA FABBRICAZIONE 7 GAMYBAI 2 VOOR DE VERVAARDIGING 34 NA VÝROBU 29 ZA PROIZVODNJO 3 FÖR TILLVERKNING 43

Nieprzetworzony, niecięty, odżyłowany (w…

Nieprzetworzony, niecięty, odżyłowany (w manipulacji strips) tytoń, suszony powietrzem na jasny.

Próbkę stanowią różnej wielkości fragmenty blaszek liściowych barwy jasnobrązowej; towar jednorodny o cechach właściwych dla tego tytoniu, bez domieszek innych tytoni i tytoniu homogenizowanego.

Tytoń w takiej postaci nie nadaje się do palenia; prezentowany m.in. w opakowaniach o masie netto 190 kg.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: TYTOŃ DO PRODUKCJI

Nieprzetworzony, niecięty, nieodżyłowany…

Nieprzetworzony, niecięty, nieodżyłowany tytoń, suszony powietrzem na ciemny. Próbkę stanowią blaszki liściowe tytoniu barwy jasnobrązowej do ciemnobrązowej; towar jednorodny o cechach właściwych dla tego tytoniu, bez domieszek innych tytoni i tytoniu homogenizowanego.

Tytoń w takim stanie nie nadaje się do palenia; prezentowany m.in. w opakowaniach o masie netto 180 kg.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: TYTOŃ DO PRODUKCJI

Nieprzetworzony, niecięty, nieodżyłowany…

Nieprzetworzony, niecięty, nieodżyłowany tytoń, suszony ogniowo-płomieniowo. Próbkę stanowią blaszki liściowe tytoniu barwy jasnobrązowej do ciemnobrązowej; towar jednorodny o cechach właściwych dla tego tytoniu, bez domieszek innych tytoni i tytoniu homogenizowanego.

Tytoń w takim stanie nie nadaje się do palenia; prezentowany m.in. w opakowaniach o masie netto 200 kg.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: TYTOŃ DO PRODUKCJI

Żyły tytoniowe (oddzielone od blaszki liściowej…

Żyły tytoniowe (oddzielone od blaszki liściowej nerw główny), o długości do 9 cm - odpady tytoniowe powstałe w procesie żyłowania liści tytoniu.

Żyły są w kolorze od słomkowego do jasnobrązowego, nie zostały poddane procesowi ekspandowania; towar jednorodny, w tej postaci nie nadający się do palenia o cechach właściwych dla tego tytoniu, bez domieszek innych tytoni i tytoniu homogenizowanego; żyły prezentowane m.in. w opakowaniach o masie netto 200 kg.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: TYTOŃ BRĄZOWY DO PRODUKCJI TYTOŃ I WYROBY TYTONIOWE ODPADY TYTONIOWE