DO PRODUKCJI.

ЗА ПРОИЗВОДСТВО 5 K VÝROBĚ 154 TIL FREMSTILLING 3 ZUM HERSTELLEN 19 FOR MANUFACTURING 99 PARA LA FABRICACION 8 VALMISTUSTA VARTEN 4 POUR LA FABRICATION 196 GYÁRTÁSHOZ 18 PER LA FABBRICAZIONE 9 GAMYBAI 2 VOOR DE VERVAARDIGING 34 NA VÝROBU 29 ZA PROIZVODNJO 3 FÖR TILLVERKNING 44

Wyroby wykonane ze stopów aluminium posiadające…

z glinu; glin; odlew; do produkcji; ze stopu glinuz glinu; glin; odlew; do produkcji; ze stopu glinuz glinu; glin; odlew; do produkcji; ze stopu glinuz glinu; glin; odlew; do produkcji; ze stopu glinuz glinu; glin; odlew; do produkcji; ze stopu glinuz glinu; glin; odlew; do produkcji; ze stopu glinuz glinu; glin; odlew; do produkcji; ze stopu glinuz glinu; glin; odlew; do produkcji; ze stopu glinuz glinu; glin; odlew; do produkcji; ze stopu glinuz glinu; glin; odlew; do produkcji; ze stopu glinu

Wyroby wykonane ze stopów aluminium posiadające różne kształty, przekroje i wymiary, powstałe poprzez odlew, a następnie poddane obróbce mechanicznej, jak wiercenie, frezowanie, wykrawanie i cięcie.

Przeznaczone są zasadniczo do produkcji elementów metalowo-gumowych tłumiących drgania w pojazdach silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 WTC.

Nazwy używane dla surowców to: rdzeń, obudowa, uchwyt, pierścień, kształtka występujące w przedziale wymiarowym od 30 mm x 30 mm x 80 mm do 200 mm x 100 mm x 300 mm.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: Z GLINU GLIN ODLEW DO PRODUKCJI ZE STOPU GLINU

Produkt w postaci bezbarwnej cieczy o charakterystycznym…

Produkt w postaci bezbarwnej cieczy o charakterystycznym zapachu, zawierający w składzie węglowodory niearomatyczne oraz węglowodory aromatyczne (poniżej 50%), przeznaczony do użycia w procesie destylacji ekstrakcyjnej do produkcji frakcji heksanowej oraz benzenu i toluenu.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych potwierdzono, że produkt spełnia parametry oleju lekkiego.

Produkt w opakowaniach masowych. Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej (art. 254 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (Dz.U.

L 269 z 10.10.2013, s. 1)).

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN OLEJE ROPY NAFTOWEJ DO PRODUKCJI OLEJE LEKKIE PROD. DESTYLACJI ROPY NAFTOWEJ

Produkt w postaci czarnych granulek, będący…

Produkt w postaci czarnych granulek, będący węglem aktywowanym o roboczej pojemności butanowej przekraczającej 11g butanu/100ml (określonej metodą ASTM D 5228), przeznaczonym do zastosowania w przemyśle samochodowym, do produkcji pochłaniaczy oparów paliwa.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: DO PRODUKCJI JAKO GRANULKI WĘGIEL AKTYWOWANY DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO

Substancja aktywna w postaci metkonazolu…

Substancja aktywna w postaci metkonazolu o czystości min. 98%. Substancja aktywna o numerze CAS 125116-23-6, stosowana do produkcji środków ochrony roślin.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK ZWIĄZKI ORGANICZNE CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI DLA ROŚLIN