DO PRODUKCJI.

ЗА ПРОИЗВОДСТВО 3 K VÝROBĚ 149 TIL FREMSTILLING 3 ZUM HERSTELLEN 19 FOR MANUFACTURING 99 PARA LA FABRICACION 7 VALMISTUSTA VARTEN 4 POUR LA FABRICATION 195 GYÁRTÁSHOZ 16 PER LA FABBRICAZIONE 9 GAMYBAI 2 VOOR DE VERVAARDIGING 34 NA VÝROBU 29 ZA PROIZVODNJO 3 FÖR TILLVERKNING 43

Produkt (polimer syntetyczny) w postaci ciemnobrązowej…

Produkt (polimer syntetyczny) w postaci ciemnobrązowej cieczy, jest wodnym roztworem soli sodowych polikondensatów formaldehydowych kwasów naftalenosulfonowych.

Produkt nie spełnia wymagań określonych w uwadze 3. do działu 34. Wspólnej Taryfy Celnej. Stosowany jest jako składnik domieszek uplastyczniających i upłynniających beton i zaprawy cementowe oraz przy produkcji wyrobów gipsowych jako dyspergator.

Produkt transportowany w autocysternach, izotankach, IBC (paletopojemnikach po 1000 l.) lub innych opakowaniach (uzgodnionych z odbiorcą).

Niniejsza decyzja została wydana w miejsce decyzji nr PL-WIT-2016-00830 z dnia 06.07.2016 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN POLIMERY BRĄZOWY JAKO FORMY PODSTAWOWE DO PRODUKCJI

Produkt (polimer syntetyczny) w postaci ciemnobrązowej…

Produkt (polimer syntetyczny) w postaci ciemnobrązowej cieczy, jest wodnym roztworem soli sodowych polikondensatów formaldehydowych kwasów naftalenosulfonowych.

Produkt nie spełnia wymagań określonych w uwadze 3. do działu 34. Wspólnej Taryfy Celnej. Stosowany jest jako dyspergator w różnego rodzaju formulacjach: np. do produkcji kauczuków syntetycznych.

Produkt transportowany w autocysternach, izotankach, IBC (paletopojemnikach po 1000 l.) lub innych opakowaniach (uzgodnionych z odbiorcą).

Niniejsza decyzja została wydana w miejsce decyzji nr PL-WIT-2016-00829 z dnia 06.07.2016 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN POLIMERY BRĄZOWY JAKO FORMY PODSTAWOWE DO PRODUKCJI

Produkt (polimer syntetyczny) w postaci ciemnobrązowej…

Produkt (polimer syntetyczny) w postaci ciemnobrązowej cieczy, jest wodnym roztworem soli sodowych polikondensatów formaldehydowych kwasów naftalenosulfonowych.

Produkt nie spełnia wymagań określonych w uwadze 3. do działu 34. Wspólnej Taryfy Celnej. Stosowany jest jako środek dyspergujący ogólnego zastosowania.

Produkt transportowany w autocysternach, izotankach, IBC (paletopojemnikach po 1000 l.) lub innych opakowaniach (uzgodnionych z odbiorcą).

Niniejsza decyzja została wydana w miejsce decyzji nr PL-WIT-2016-00828 z dnia 06.07.2016 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN POLIMERY BRĄZOWY JAKO FORMY PODSTAWOWE DO PRODUKCJI

Produkt (polimer syntetyczny) w postaci ciemnobrązowej…

Produkt (polimer syntetyczny) w postaci ciemnobrązowej cieczy, jest wodnym roztworem soli sodowych polikondensatów formaldehydowych kwasów naftalenosulfonowych.

Produkt nie spełnia wymagań określonych w uwadze 3. do działu 34. Wspólnej Taryfy Celnej. Stosowany jest jako składnik domieszek uplastyczniających i upłynniających beton i zaprawy cementowe oraz przy produkcji wyrobów gipsowych jako dyspergator.

Produkt transportowany w autocysternach, izotankach, IBC (paletopojemnikach po 1000 l.) lub innych opakowaniach (uzgodnionych z odbiorcą).

Niniejsza decyzja została wydana w miejsce decyzji nr PL-WIT-2016-00831 z dnia 06.07.2016 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN POLIMERY BRĄZOWY JAKO FORMY PODSTAWOWE DO PRODUKCJI