DO PRODUKCJI.

ЗА ПРОИЗВОДСТВО 5 K VÝROBĚ 155 TIL FREMSTILLING 3 ZUM HERSTELLEN 20 FOR MANUFACTURING 103 PARA LA FABRICACION 8 VALMISTUSTA VARTEN 4 POUR LA FABRICATION 199 GYÁRTÁSHOZ 18 PER LA FABBRICAZIONE 9 GAMYBAI 2 VOOR DE VERVAARDIGING 34 NA VÝROBU 29 ZA PROIZVODNJO 3 FÖR TILLVERKNING 45

Proch pirotechniczny w postaci granulatu…

mieszanki; do produkcji; poduszki powietrzne

Proch pirotechniczny w postaci granulatu cylindrycznego kształtu, w skład którego wchodzą azotan wodorotlenku miedzi w roztworze azotanu guanidyny, substancja wiążąca i dodatki, stosowany jako komponent nadmuchiwacza poduszki powietrznej.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: MIESZANKI DO PRODUKCJI PODUSZKI POWIETRZNE

Produkt w postaci czarnych granulek, będący…

Produkt w postaci czarnych granulek, będący węglem aktywowanym o roboczej pojemności butanowej przekraczającej 11g butanu/100ml (określonej metodą ASTM D 5228), przeznaczonym do zastosowania w przemyśle samochodowym, do produkcji pochłaniaczy oparów paliwa.

Produkt może posiadać różną formę oraz wielkość granulacji węgla.

Numer WIT:
PLBTIWIT-2020-000739.
Numer WIT:
PLBTIWIT-2020-000741.
Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: WĘGIEL DO PRODUKCJI WĘGIEL AKTYWOWANY DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO