HOMOGENIZOWANY.

HOMOGENIZOVÁNO 32 HOMOGENISERET 5 HOMOGENISIERT 39 ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 1 HOMOGENIZED 19 HOMOGÉNÉISÉ 13 HOMOGÉNEZETT 2 OMOGENEIZZATO 7 HOMOGENIZĒTS 5 OMOGENIZAT 7 HOMOGENIZOVANÝ 3 HOMOGENIZIRAN 5 HOMOGENISERAD 6

Mleko krowie, pasteryzowane, homogenizowane,…

Mleko krowie, pasteryzowane, homogenizowane, niezagęszczone, niesłodzone, o zawartości tłuszczu 2% masy; mleko prezentowane jest w opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: MLEKO PAKOWANY DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ JAKO PŁYN HOMOGENIZOWANY PASTERYZOWANY MLEKO KROWIE

Mleko krowie, sterylizowane, homogenizowane,…

Mleko krowie, sterylizowane, homogenizowane, niezagęszczone, niesłodzone, o zawartości tłuszczu 2% masy; mleko prezentowane jest w opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: MLEKO PAKOWANY DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ JAKO PŁYN HOMOGENIZOWANY STERYLIZOWANY MLEKO KROWIE

Mleko krowie, sterylizowane, homogenizowane,…

Mleko krowie, sterylizowane, homogenizowane, niezagęszczone, niesłodzone, o zawartości tłuszczu 0,5% masy; mleko prezentowane jest w opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: MLEKO PAKOWANY DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ JAKO PŁYN HOMOGENIZOWANY STERYLIZOWANY MLEKO KROWIE

Mleko krowie, sterylizowane, homogenizowane,…

Mleko krowie, sterylizowane, homogenizowane, niezagęszczone, niesłodzone, o zawartości tłuszczu 3,2% masy; mleko prezentowane jest w opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: MLEKO PAKOWANY DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ JAKO PŁYN HOMOGENIZOWANY STERYLIZOWANY MLEKO KROWIE