JAKO PŁYN.

КАТО ТЕЧНОСТ 42 JAKO KAPALINA 334 FLYDENDE 46 FLÜSSIG 1952 ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ 56 AS LIQUID 594 EN LIQUIDO 161 VEDELIKUNA 1 NESTEENÄ 46 LIQUIDE 1456 U OBLIKU TEKUĆINE 7 FOLYADÉK FORMÁJÁBAN 72 IN FORMA LIQUIDA 124 SKYSČIO PAVIDALO 10 KĀ ŠĶIDRUMS 56 ALS VLOEISTOF 999 NO ESTADO LIQUIDO 1 LICHID 60 AKO TEKUTINA 19 KOT TEKOČINA 116 I FLYTANDE FORM 104

Produkt w postaci lepkiej, gęstej cieczy…

Produkt w postaci lepkiej, gęstej cieczy koloru brunatnego o charakterystycznym zapachu. W składzie wyrobu: glikol polipropylenowy, pMDI, węglan wapnia. Żywica poliuretanowa przeznaczona jest do stosowania jako klej montażowy do parkietów.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI POLIMERY POLIURETANY NA PODŁOGI

Produkt w postaci cieczy koloru brązowego…

Produkt w postaci cieczy koloru brązowego o charakterystycznym zapachu. W składzie wyrobu: glikol polipropylenowy, pMDI. Produkt przeznaczony do stosowania jako jednoskładnikowy, poliuretanowy preparat gruntujący.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI POLIMERY POLIURETANY NA PODŁOGI DO IZOLACJI

Produkt w postaci cieczy koloru brązowego…

Produkt w postaci cieczy koloru brązowego o charakterystycznym zapachu. W składzie wyrobu m.in.: glikol polipropylenowy, pMDI. Produkt przeznaczony do stosowania jako jednoskładnikowy, poliuretanowy preparat gruntujący.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI POLIMERY POLIURETANY NA PODŁOGI

Produkt w postaci płynu o ciemnej barwie…

Produkt w postaci płynu o ciemnej barwie i konsystencji oleistej, otrzymywany jako produkt uboczny z procesów przetwórczych ziaren rzepaku i ziaren słonecznika.

W wyniku procesów produkcyjnych powstająca mieszanina składa się z triacylogliceroli i wolnych kwasów tłuszczowych, przeznaczona jest do dalszej odsprzedaży, do zastosowań technicznych, w tym m.in. do przetworzenia w celu uzyskania estrów wykorzystywanych do produkcji biopaliw.

Zgodnie z deklaracją wytwórcy – produkt jest niejadalny. W okresie zimowym do opisanego wyżej towaru dodawany jest depresator w ilości do 1%.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono: liczba kwasowa próbki wynosi 10,76 mg/g, zawartość wolnych kwasów tłuszczowych w przeliczeniu na kwas oleinowy wynosi 5,41%(m/m).

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI TŁUSZCZOWE KWASY DO PRODUKCJI