JAKO PŁYN.

КАТО ТЕЧНОСТ 54 JAKO KAPALINA 337 FLYDENDE 58 FLÜSSIG 2140 ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ 62 AS LIQUID 643 EN LIQUIDO 168 VEDELIKUNA 1 NESTEENÄ 51 LIQUIDE 1655 U OBLIKU TEKUĆINE 12 FOLYADÉK FORMÁJÁBAN 77 IN FORMA LIQUIDA 137 SKYSČIO PAVIDALO 10 KĀ ŠĶIDRUMS 56 ALS VLOEISTOF 1095 NO ESTADO LIQUIDO 1 LICHID 63 AKO TEKUTINA 22 KOT TEKOČINA 116 I FLYTANDE FORM 113

Produkt w postaci bezbarwnej cieczy o charakterystycznym…

Produkt w postaci bezbarwnej cieczy o charakterystycznym zapachu, zawierający w składzie węglowodory niearomatyczne oraz węglowodory aromatyczne (poniżej 50%), przeznaczony do użycia w procesie destylacji ekstrakcyjnej do produkcji frakcji heksanowej oraz benzenu i toluenu.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych potwierdzono, że produkt spełnia parametry oleju lekkiego.

Produkt w opakowaniach masowych. Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej (art. 254 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (Dz.U.

L 269 z 10.10.2013, s. 1)).

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN OLEJE ROPY NAFTOWEJ DO PRODUKCJI OLEJE LEKKIE PROD. DESTYLACJI ROPY NAFTOWEJ

Preparat na bazie alkoholu etylowego z dodatkiem…

Preparat na bazie alkoholu etylowego z dodatkiem substancji skażających, barwnika oraz środka powierzchniowo czynnego, przeznaczony do stosowania - zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy - jako środek zapobiegający zamarzaniu i gotowy płyn przeciwoblodzeniowy, do mycia i odmrażania powierzchni oraz jako koncentrat płynu do spryskiwaczy.

Produkt w opakowaniach masowych - cysternach. Niniejsza decyzja została wydana w miejsce decyzji nr PL-WIT-2016-01559 z dnia 10.11.2016 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN ETANOL BARWNIKI SUBSTANCJE POWIERZCHNIOWO CZYNNE SKAŻONY

Produkt w postaci nielotnej, lepkiej cieczy,…

Produkt w postaci nielotnej, lepkiej cieczy, barwy jasnej o charakterystycznym zapachu będący propoksylowanym glikolem propylenowym (CAS: 25322-69-4). Nie rozpuszcza się w wodzie. Towar przeznaczony jest do produkcji prepolimerów, elastomerów i klejów poliuretanowych.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN POLIMERY JAKO FORMY PODSTAWOWE DO PRODUKCJI

Produkt (polimer syntetyczny) w postaci ciemnobrązowej…

Produkt (polimer syntetyczny) w postaci ciemnobrązowej cieczy, jest wodnym roztworem soli sodowych polikondensatów formaldehydowych kwasów naftalenosulfonowych.

Produkt nie spełnia wymagań określonych w uwadze 3. do działu 34. Wspólnej Taryfy Celnej. Stosowany jest jako składnik domieszek uplastyczniających i upłynniających beton i zaprawy cementowe oraz przy produkcji wyrobów gipsowych jako dyspergator.

Produkt transportowany w autocysternach, izotankach, IBC (paletopojemnikach po 1000 l.) lub innych opakowaniach (uzgodnionych z odbiorcą).

Niniejsza decyzja została wydana w miejsce decyzji nr PL-WIT-2016-00830 z dnia 06.07.2016 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN POLIMERY BRĄZOWY JAKO FORMY PODSTAWOWE DO PRODUKCJI