JAKO PŁYN.

КАТО ТЕЧНОСТ 58 JAKO KAPALINA 341 FLYDENDE 63 FLÜSSIG 2359 ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ 64 AS LIQUID 673 EN LIQUIDO 197 VEDELIKUNA 1 NESTEENÄ 53 LIQUIDE 1787 U OBLIKU TEKUĆINE 21 FOLYADÉK FORMÁJÁBAN 79 IN FORMA LIQUIDA 143 SKYSČIO PAVIDALO 11 KĀ ŠĶIDRUMS 56 ALS VLOEISTOF 1237 NO ESTADO LIQUIDO 1 LICHID 64 AKO TEKUTINA 23 KOT TEKOČINA 116 I FLYTANDE FORM 118

Produkt w postaci jednorodnej, klarownej…

Produkt w postaci jednorodnej, klarownej cieczy będącej mieszaniną zawierającą w składzie m.in.: fosforan di-fenylo-izopropylofenylowy oraz fosforan trifenylowy.

Towar jest specjalistycznym dodatkiem do tworzyw sztucznych i lakierów, pełni funkcje plastyfikatora oraz uniepalniacza.

Produkt w opakowaniach typu autocysterna, paletopojemniki i inne uzgodnione z odbiorcami. Niniejsza decyzja została wydana w miejsce decyzji nr PL-WIT-2017-01166 z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI FOSFORANY (V)

Produkt w postaci jednorodnej, klarownej…

Produkt w postaci jednorodnej, klarownej cieczy będącej mieszaniną zawierającą w składzie m.in.: fosforan p-tert-butylofenylo-di-fenylowy oraz fosforan trifenylowy.

Towar jest specjalistycznym dodatkiem do tworzyw sztucznych i lakierów, pełni funkcje plastyfikatora oraz uniepalniacza.

Produkt w opakowaniach typu autocysterna, paletopojemniki i inne uzgodnione z odbiorcami. Niniejsza decyzja została wydana w miejsce decyzji nr PL-WIT-2017-01165 z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI FOSFORANY (V)

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu,…

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, zawierająca w składzie mieszaninę pentanów, stosowana do spieniania pianki PIR i PUR używanej w budownictwie m.in. do produkcji płyt warstwowych i izolacji. Zgodnie z wykonanymi badaniami produkt spełnia parametry benzyny specjalnej.

Numer WIT:
PLBTIWIT-2020-001143.
Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI DO PRODUKCJI OLEJE LEKKIE BENZYNA

Towar w postaci płynu o charakterystycznym…

Towar w postaci płynu o charakterystycznym zapachu, otrzymywany z pozostałości podestylacyjnych będących produktem ubocznym w procesie syntezy chemicznej uzyskiwania kaprolaktamu z fenolu.

Głównym składnikiem mieszaniny jest 2-cykloheksylocykloheksanon, pozostałymi składnikami są m.in. inne ketony pierścieniowe.

Produkt może być stosowany do celów opałowych, może być także surowcem do produkcji rozpuszczalników uniwersalnych i produktów grzewczych.

Towar eksportowany w cysternach lub w pojemnikach o pojemności 1000 l.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI DO PRODUKCJI DO OGRZEWANIA

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu,…

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, zawierająca w składzie mieszaninę pentanów, stosowana do spieniania pianki PIR i PUR używanej w budownictwie m.in. do produkcji płyt warstwowych i izolacji. Zgodnie z wykonanymi badaniami produkt spełnia parametry benzyny specjalnej.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI ZWIĄZKI ORGANICZNE DO PRODUKCJI BENZYNA

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu,…

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, zawierająca w składzie mieszaninę pentanów, stosowana do spieniania pianki PIR i PUR używanej w budownictwie m.in. do produkcji płyt warstwowych i izolacji.

Zgodnie z wykonanymi badaniami produkt spełnia parametry benzyny specjalnej. Niniejsza decyzja została wydana w miejsce wiążącej informacji taryfowej nr PL-WIT-2017-01156 z 7.08.2017 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI ZWIĄZKI ORGANICZNE DO PRODUKCJI BENZYNA

Produkt w postaci syropu zawierającego w…

woda; produkty spożywcze; pakowany do sprzedaży detalicznej;…

Produkt w postaci syropu zawierającego w składzie m.in.: wodę, koncentrat z jabłek, fruktozę, ekstrakt z liści świeżych karczochów, ekstrakt z kwiatów rumianku. Preparat można spożywać bezpośrednio, jak i po rozcieńczeniu. Towar prezentowany w opakowaniu do sprzedaży detalicznej.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: WODA PRODUKTY SPOŻYWCZE PAKOWANY DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ JAKO PŁYN EKSTRAKTY ROŚLINNE

Produkt w postaci płynu, będący substancją…

Produkt w postaci płynu, będący substancją aktywną o nazwie Propikonazol i czystości min. 98%. Substancja o numerze CAS 60207-90-1, stosowana do produkcji środków ochrony roślin. Niniejsza decyzja została wydana w miejsce wiążącej informacji taryfowej nr PL-WIT-2017-00191 z 8.02.2017 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN ZWIĄZKI ORGANICZNE CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI DLA ROŚLIN

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu,…

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, zawierająca w składzie mieszaninę pentanów, stosowana do spieniania pianki PIR i PUR używanej w budownictwie m.in. do produkcji płyt warstwowych i izolacji.

Zgodnie z wykonanymi badaniami produkt spełnia parametry benzyny specjalnej. Niniejsza decyzja została wydana w miejsce wiążącej informacji taryfowej nr PL-WIT-2017-01118 z 2.08.2017 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI DO PRODUKCJI BENZYNA