JAKO PŁYN.

Produkt w postaci płynnej, będący mieszaniną…

pakowany do sprzedaży detalicznej; jako płyn; mieszanki; olej…

Produkt w postaci płynnej, będący mieszaniną oleju z ryb (źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3) oraz tłoczonej na zimno oliwy z oliwek, z dodatkiem witaminy D3, substancji smakowych oraz z dodatkiem mieszanki antyoksydacyjnej.

Preparat w opakowaniu do sprzedaży detalicznej (butelka szklana o pojemności 300 ml), zgodnie z informacjami zamieszczonymi na etykiecie, produkt przeznaczony jest do stosowania m.in. w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu i wzroku, utrzymania prawidłowego poziomu trójglicerydów we krwi oraz utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: PAKOWANY DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ JAKO PŁYN MIESZANKI OLEJ Z RYB OLIWA Z OLIWEK

Produkt w postaci cieczy przeznaczony do…

Produkt w postaci cieczy przeznaczony do czyszczenia i zmywania plam spowodowanych przez pleśnie, grzyby, porosty, glony, mchy i odchody ptasie.

W składzie preparatu m.in.: środki powierzchniowo czynne, fosforany, związki wybielające na bazie chloru, kompozycja zapachowa.

Produkt w opakowaniach do sprzedaży detalicznej.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: PAKOWANY DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ JAKO PŁYN SUBSTANCJE ZAPACHOWE SUBSTANCJE POWIERZCHNIOWO CZYNNE DO CZYSZCZENIA

Produkt w postaci cieczy o barwie słomkowej…

Produkt w postaci cieczy o barwie słomkowej i przenikliwym, charakterystycznym zapachu, będący alkaloidem pozyskiwanym z liści tytoniu.

Substancja czysta chemicznie o numerze CAS: 54-11-5. Czystość alkaloidu wynosi od 98% do 99,9%.

Produkt przeznaczony do wykorzystania jako składnik do produkcji płynów do papierosów elektronicznych.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN ZWIĄZKI ORGANICZNE CZYSTY CHEMICZNIE DO PRODUKCJI

Produkt w postaci żółtej, lepkiej cieczy…

Produkt w postaci żółtej, lepkiej cieczy będący niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym o nazwie INCI Cocamide DEA; otrzymywany w procesie amidowania oleju kokosowego lub oleju z ziaren palmowych.

Towar stosowany jest w przemyśle kosmetycznym, do wyrobu środków chemii gospodarczej, ponadto przy obróbce metali, do produkcji środków ochrony roślin.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN ZWIĄZKI ORGANICZNE DLA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO DO PRODUKCJI NIEJONOWE ŚR. POWIERZCHN. CZYNNE

Produkt w postaci cieczy, będącej mieszaniną…

Produkt w postaci cieczy, będącej mieszaniną trójskładnikową, składzie m.in. poliol poliestrowy.

Towar nie spełnia postanowień uwagi 3. do działu 34 Wspólnej Taryfy Celnej. Produkt jest komponentem do produkcji pian poliuretanowych mających zastosowanie w budownictwie do izolacji termicznej budynków.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI ZWIĄZKI ORGANICZNE POLIURETANY DO PRODUKCJI

Produkt w postaci cieczy, będącej roztworem…

Produkt w postaci cieczy, będącej roztworem mieszanki gumowej w rozpuszczalniku organicznym.

W składzie mieszanki gumowej występuje kauczuk syntetyczny SBR i kauczuk naturalny NR. Produkt przeznaczony jest do stosowania jako substancja pomocnicza w procesie wykonywania połączeń taśm przenośnikowych metodą wulkanizacji na gorąco.

Towar pakowany jest w kanistry/puszki metalowe o pojemności od 3 do 5 l.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI ROZPUSZCZALNIKI KAUCZUK NATURALNY

Produkt w postaci przezroczystej, klarownej…

Produkt w postaci przezroczystej, klarownej cieczy będącej mieszaniną węglowodorów aromatycznych i niearomatycznych, w której zawartość węglowodorów aromatycznych wynosi powyżej 50%; w składzie preparatu przeważają substancje aromatyczne inne niż benzen, toluen, ksylen lub naftalen.

Oznaczony punkt końcowy destylacji produktu wynosi 172,1°C; gęstość w temperaturze 15°C wynosi 811,1 kg/m3.

Towar zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy – przeznaczony jest jako rozcieńczalnik gum, farb i lakierów.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI WĘGLOWODORY ROZPUSZCZALNIKI

Produkt w postaci przezroczystej, klarownej…

Produkt w postaci przezroczystej, klarownej cieczy będącej mieszaniną węglowodorów aromatycznych i niearomatycznych, w której zawartość węglowodorów aromatycznych wynosi powyżej 50%; w składzie preparatu przeważają substancje aromatyczne inne niż benzen, toluen, ksylen lub naftalen.

Oznaczony punkt końcowy destylacji produktu wynosi 247,6°C; gęstość w temperaturze 15°C wynosi 861,0 kg/m3.

Towar zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy – przeznaczony jest jako składnik substancji chemicznej do ciśnieniowej impregnacji drewna.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI WĘGLOWODORY

Produkt w postaci oleistej cieczy, będący…

Produkt w postaci oleistej cieczy, będący epoksydowanym olejem sojowym, wykorzystywanym jako stabilizator i plastyfikator w przetwórstwie tworzyw sztucznych (PVC).

Produkt może być stosowany do produkcji wyrobów mających kontakt z wyrobami spożywczymi. Towar w opakowaniach masowych (beczki, kontenery, flexitanki).

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN OLEJ SOJOWY

Produkt w postaci bezbarwnej cieczy, będący…

pakowany do sprzedaży detalicznej; jako płyn; oleje roślinne;…

Produkt w postaci bezbarwnej cieczy, będący wynikiem estryfikacji glicerolu i nasyconych alifatycznych kwasów monokarboksylowych C8 i C10, uzyskanych z oleju roślinnego.

Preparat w opakowaniu do sprzedaży detalicznej o objętości 400 ml, przeznaczony jest jako preparat wzbogacający dietę w średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: PAKOWANY DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ JAKO PŁYN OLEJE ROŚLINNE OLEJ PALMOWY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI