MIERNIKI PRZEPŁYWU.

FLOW METERS 63 CAUDALIMETRO 1 DÉBITMÈTRE 8 ÁRAMLÁSMÉRŐ 13 FLUSSOMETRI 2 DOORSTROMINGSMETERS 21 DEBITMETRU 2 MERILNIKI PRETOKA 1 GENOMSTRÖMNINGSMÄTARE 1

Obudowa przepływomierza elektromagnetycznego…

Obudowa przepływomierza elektromagnetycznego oznaczonego symbolem PEM-1000 - urządzenia przeznaczonego do objętościowego pomiaru natężenia przepływu cieczy posiadających właściwości przewodnictwa elektrycznego.

Obudowa jest mechanicznie obrobionym wysokociśnieniowym odlewem ze stopu aluminium. Ma kształt zbliżony do walca, o przybliżonych wymiarach: podstawa około 12 cm. wysokość około 20 cm.

Składa się z trzech części: centralnego korpusu oraz nakręcanych po jego obu stronach pokrywy pełnej i pierścienia z okienkiem pod wyświetlacz ciekłokrystaliczny – niebędący przedmiotem niniejszej decyzji.

Na bocznej części korpusu wykonane są okrągłe nagwintowane otwory. Całość została zewnętrznie polakierowana.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: Z GLINU CZĘŚCI MASZYN MIERNIKI PRZEPŁYWU ZE STOPU GLINU

Cyfrowy miernik cęgowy CMP-200 MPRP011. Jest…

Cyfrowy miernik cęgowy CMP-200 MPRP011. Jest przeznaczony do cęgowych pomiarów upływu prądu przemiennego.

Pomiar prądu przemiennego do 200A. Wysoka rozdzielczość (0,1 mA), 3 podzakresy pomiarowe: 200mA, 2A, 200A.

Wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfry (maks.1999). Nie ma możliwości rejestracji danych.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: MIERNIKI PRZEPŁYWU

Zbiorniki do paliw i środków smarnych o pojemnościach:…

Zbiorniki do paliw i środków smarnych o pojemnościach: 1500, 2500, 3500, 5000, 7500 oraz 10000 litrów, wykonane z polietyleniu wraz z zamontowanym w nich wyposażeniem dystrybucyjnym, składającym się z: pompy, przepływomierza, węża ssawnego i dystrybucyjnego, „pistoletu” nalewowego, wskaźnika poziomu cieczy, zabezpieczenia przelewowego oraz filtra lub separatora wody, umożliwiającym dozowanie i określenie ilości paliwa lub środka smarnego wypływającego ze zbiornika.

Zastosowane przepływomierze mogą być analogowe, cyfrowe lub ze sterownikami - tworząc system zarzadzania dystrybucją paliwa lub środka smarnego pobieranego ze zbiornika.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: POMPY DO DOZOWANIA MIERNIKI PRZEPŁYWU

Wskaźnik przepływu gazu (flowmeter) MR3000,…

sprzęt badawczy i pomiarowy; do gazów; mierniki przepływu

Wskaźnik przepływu gazu (flowmeter) MR3000, stosowany w urządzeniach spawalniczych, w celu kontroli przepływu gazu w procesie spawania w osłonie gazu C02.

Wykonanie poprawnej spoiny w zależności od średnicy drutu spawalniczego i materiału spawanego, wymaga odpowiedniego ustawienia w spawarce przepływ gazu w litrach/min.

Ustawienia tego parametru dokonuje spawacz przed rozpoczęciem spawania za pomocą "potencjometru" mechanicznego.

Po dokonaniu nastawy przepływ gazu w trakcie spawania jest na stałym poziomie. Maksymalne wymiary zewnętrzne: 122,0 x 73,0 x 25,4 mm.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: SPRZĘT BADAWCZY I POMIAROWY DO GAZÓW MIERNIKI PRZEPŁYWU