MIESZANKI.

СМЕСИ 51 SMĚSI 488 BLANDINGER 134 MISCHUNG 2959 ΜΙΓΜΑ, ΣΨΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 38 MIXTURES 597 MEZCLA 244 SEKOITUS 66 MÉLANGE, CONCRET 277 MJEŠAVINE 9 KEVERÉK 48 MISCELE 102 MIŠINIAI 11 MAISĪJUMI 89 MENGSELS 788 MISTURA 46 AMESTECURI 33 ZMESI 188 ZMESI 45 BLANDNING 148

Mieszanina glutaminianu sodu (w ilości 99%)…

Mieszanina glutaminianu sodu (w ilości 99%) oraz chlorku sodu (w ilości 1%), przeznaczona do produkcji przypraw uniwersalnych.

Produkt pakowany w worki papierowe (25 kg) i big-bagi o masie 800-1000 kg. Niniejsza decyzja została wydana w miejsce wiążącej informacji taryfowej numer PL-WIT-2017-00240 z dnia 14.02.2017 r.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: MIESZANKI ZWIĄZKI ORGANICZNE DO PRODUKCJI CHLOREK SODU

Towar w postaci bezbarwnej cieczy o charakterystycznym…

Towar w postaci bezbarwnej cieczy o charakterystycznym zapachu będący mieszaniną n-parafin o parzystej ilości atomów węgla od C6 do C24, uzyskiwany jako produkt uboczny w procesie produkcji wosku polietylenowego.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbki towaru wskazują, że produkt posiada cechy właściwe dla olejów średnich z pozycji 2710 Wspólnej Taryfy Celnej (parametry destylacji, skład chemiczny).

Chromatogram próbki jest porównywalny do chromatogramu zamieszczonego w Notach Wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej dla podpozycji 2710 19 29.

Zgodnie z informacją Wnioskodawcy, produkt po dalszej obróbce może służyć jako rozpuszczalnik lub jako rozpałka do grilla.

Towar w opakowaniach masowych (autocysterny lub paletopojemniki).

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: MIESZANKI OLEJE ROPY NAFTOWEJ OLEJE DO PRODUKCJI

Produkt w postaci pelletu o średnicy ok.…

Produkt w postaci pelletu o średnicy ok. 2 mm lub 3 mm i długości ok. 4 mm do 10 mm, będącego mieszaniną spreparowanych pozostałości sojowych, skrobi oraz środka zbrylającego, a także niewielkich ilości substancji zapachowych i pigmentów.

Stosowany jest jako ściółka dla kotów (tzw. "żwirek"). Produkt w opakowaniach o wadze 2,6 kg.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: SOJA PAKOWANY DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ MIESZANKI SKROBIE JAKO GRANULKI ODPADY

Produkt w postaci gotowego do użycia kosmetyku…

Produkt w postaci gotowego do użycia kosmetyku naniesionego na skarpetkę z tworzywa sztucznego, przeznaczony do pielęgnacji skóry stóp. W składzie preparatu m.in.: ekstrakty roślinne, substancje zapachowe. Towar w opakowaniu do sprzedaży detalicznej.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: PAKOWANY DO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ MIESZANKI PREP. DO PIELĘGNACJI SKÓRY PREP. PERFUM., KOSMET. LUB TOALET. SKARPETY