MIESZANKI.

СМЕСИ 51 SMĚSI 498 BLANDINGER 135 MISCHUNG 3248 ΜΙΓΜΑ, ΣΨΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 38 MIXTURES 631 MEZCLA 256 SEKOITUS 70 MÉLANGE, CONCRET 330 MJEŠAVINE 15 KEVERÉK 53 MISCELE 103 MIŠINIAI 19 MAISĪJUMI 91 MENGSELS 808 MISTURA 46 AMESTECURI 33 ZMESI 193 ZMESI 45 BLANDNING 161

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy…

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy białej będący emulsyjnym homopolimerem octanu winylu, przeznaczony do produkcji klejów i spoiw. Towar w opakowaniach z tworzywa sztucznego o masie: 20 kg, 60 kg i 1000 kg.

Numer WIT:
PLBTIWIT-2021-000026.
Numer WIT:
PLBTIWIT-2021-000027.
Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI POLIMERY DYSPERSJA DO PRODUKCJI

Mieszanina niejadalnych tłuszczów zwierzęcych…

Mieszanina niejadalnych tłuszczów zwierzęcych wołowego i drobiowego (tłuszcz zwierzęcy kat. 3), barwy jasno-brązowej. Zgodnie z deklaracją importera tłuszcz przeznaczony jest do celów technicznych (przemysł chemiczny); transportowany luzem w cysternach.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: MIESZANKI LUZEM DO PRODUKCJI

Brykiet węgla drzewnego, wytworzony poprzez…

z drewna; węgiel; mieszanki; zaglomerowane; węgiel drzewny

Brykiet węgla drzewnego, wytworzony poprzez sprasowanie zmielonej, drobnej frakcji węgla uzyskanego z drewna w procesie suchej destylacji oraz lepiszcza, czyli mączki ziemniaczanej lub zbożowej.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: Z DREWNA WĘGIEL MIESZANKI ZAGLOMEROWANE WĘGIEL DRZEWNY

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy…

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy białej będący emulsyjnym homopolimerem octanu winylu, przeznaczony do produkcji klejów i spoiw. Towar w opakowaniach z tworzywa sztucznego o masie: 20 kg, 60 kg i 1000 kg.

Numer WIT:
PLBTIWIT-2020-001447.
Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI POLIMERY DYSPERSJA DO PRODUKCJI

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy…

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy białej będący emulsyjnym kopolimerem akrylowym, przeznaczony do produkcji materiałów powłokowych. Towar w opakowaniach typu: paletopojemniki, bębny z tworzyw sztucznych.

Numer WIT:
PLBTIWIT-2020-001419.
Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI POLIMERY DYSPERSJA DO PRODUKCJI

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy…

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy białej będący emulsyjnym kopolimerem akrylowym, przeznaczony do produkcji materiałów powłokowych. Towar w opakowaniach typu: cysterna samochodowa, paletopojemniki, bębny z tworzyw sztucznych.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI POLIMERY DYSPERSJA DO PRODUKCJI