MIESZANKI.

СМЕСИ 51 SMĚSI 500 BLANDINGER 139 MISCHUNG 3292 ΜΙΓΜΑ, ΣΨΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 38 MIXTURES 632 MEZCLA 280 SEKOITUS 70 MÉLANGE, CONCRET 340 MJEŠAVINE 15 KEVERÉK 64 MISCELE 103 MIŠINIAI 19 MAISĪJUMI 91 MENGSELS 811 MISTURA 46 AMESTECURI 33 ZMESI 196 ZMESI 45 BLANDNING 161

Produkt w postaci gazu sprężonego, bezbarwnego,…

Produkt w postaci gazu sprężonego, bezbarwnego, łatwopalnego, będący mieszaniną metanu, azotu, etanu, ditlenku węgla, propanu, butanu, izobutanu, izopentanu, pentanu, n-heksanu.

Mieszanina gazów jest stosowana jako materiał referencyjny, który służy do kalibrowania urządzeń analitycznych.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: MIESZANKI GAZ METAN AZOT

Produkt w postaci gazu sprężonego, niepalnego,…

Produkt w postaci gazu sprężonego, niepalnego, będący mieszaniną azotu, tlenku węgla, tlenku azotu i ditlenku siarki. Mieszanina gazów jest stosowana jako materiał referencyjny, który służy do kalibrowania urządzeń analitycznych.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: MIESZANKI GAZ AZOT

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy…

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy białej będący emulsyjnym homopolimerem octanu winylu, przeznaczony do produkcji klejów i spoiw. Towar w opakowaniach z tworzywa sztucznego o masie: 20 kg, 60 kg i 1000 kg.

Numer WIT:
PLBTIWIT-2021-000271.
Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI POLIMERY DYSPERSJA DO PRODUKCJI

Produkt w postaci proszku, będący mieszaniną…

Produkt w postaci proszku, będący mieszaniną dwuwodnego siarczanu wapnia i węglanu wapnia, powstaje przez wymieszanie obu składników, pryzmowanie, podsuszanie i homogenizację, przeznaczony do stosowania jako nawóz siarkowo-wapniowy. Towar dostarczany luzem.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK MIESZANKI DLA ROŚLIN NAWOZY

Produkt w postaci proszku, będący mieszaniną…

Produkt w postaci proszku, będący mieszaniną dwuwodnego siarczanu wapnia i dolomitu, powstaje przez wymieszanie obu składników i pryzmowanie, przeznaczony do stosowania jako nawóz siarkowo-wapniowy-magnezowy. Towar dostarczany luzem.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PROSZEK MIESZANKI DLA ROŚLIN NAWOZY

Produkt w postaci gazu sprężonego, bezbarwnego,…

Produkt w postaci gazu sprężonego, bezbarwnego, bezwonnego, niepalnego, będący mieszaniną helu (65%), azotu (19%), tlenku węgla, ditlenku węgla, tlenu i ksenonu. Mieszanina gazów jest stosowana jako gaz rezonatorowy do urządzeń laserowych, do wytworzenia wiązki laserowej.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: MIESZANKI GAZ LASERY AZOT

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy…

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy białej będący emulsyjnym homopolimerem octanu winylu, przeznaczony do produkcji klejów i spoiw. Towar w opakowaniach z tworzywa sztucznego o masie: 20 kg, 70 kg i 1000 kg.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI POLIMERY DYSPERSJA DO PRODUKCJI

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy…

Produkt w postaci dyspersji wodnej barwy białej będący emulsyjnym homopolimerem octanu winylu, przeznaczony do produkcji klejów i spoiw. Towar w opakowaniach z tworzywa sztucznego o masie: 20 kg, 60 kg, 70 kg i 1000 kg.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI POLIMERY DYSPERSJA DO PRODUKCJI

Produkt w postaci brązowej cieczy o charakterystycznym…

Produkt w postaci brązowej cieczy o charakterystycznym zapachu, będący mieszaniną substancji aktywnej o nazwie Clethodim/Kletodym o numerze CAS: 99129-21-2 oraz rozpuszczalnika organicznego.

Towar przeznaczony jest do produkcji środka ochrony roślin – herbicydu do sporządzania emulsji wodnej; zalecane dozowanie preparatu wynosi 510 g/l.

Produkt importowany w beczkach 200 kg.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI ZWIĄZKI ORGANICZNE ROZPUSZCZALNIKI DO PRODUKCJI