ROZPUSZCZALNIKI.

РАЗТВОРИТЕЛИ 3 ROZPOUŠTĚDLA 27 OPLØSNINGSMIDLER 1 LÖSUNGSMITTEL 425 ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 2 SOLVENTS 67 DISOLVENTE 52 LIUOTIN 8 SOLVANT 233 OTAPALA 3 OLDÓSZEREK 17 SOLVENTI 41 ŠĶĪDINĀTĀJS 2 OPLOSMIDDELEN 12 SOLVENŢI 12 ROZPÚŠŤADLÁ 15 TOPILA 6 LÖSNINGSMEDEL 12

Produkt w postaci cieczy, będącej roztworem…

Produkt w postaci cieczy, będącej roztworem mieszanki gumowej w rozpuszczalniku organicznym.

W składzie mieszanki gumowej występuje kauczuk syntetyczny SBR i kauczuk naturalny NR. Produkt przeznaczony jest do stosowania jako substancja pomocnicza w procesie wykonywania połączeń taśm przenośnikowych metodą wulkanizacji na gorąco.

Towar pakowany jest w kanistry/puszki metalowe o pojemności od 3 do 5 l.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI ROZPUSZCZALNIKI KAUCZUK NATURALNY

Produkt w postaci przezroczystej, klarownej…

Produkt w postaci przezroczystej, klarownej cieczy będącej mieszaniną węglowodorów aromatycznych i niearomatycznych, w której zawartość węglowodorów aromatycznych wynosi powyżej 50%; w składzie preparatu przeważają substancje aromatyczne inne niż benzen, toluen, ksylen lub naftalen.

Oznaczony punkt końcowy destylacji produktu wynosi 172,1°C; gęstość w temperaturze 15°C wynosi 811,1 kg/m3.

Towar zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy – przeznaczony jest jako rozcieńczalnik gum, farb i lakierów.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: JAKO PŁYN MIESZANKI WĘGLOWODORY ROZPUSZCZALNIKI

Produkt w postaci mieszaniny toluenu, ksylenu,…

Produkt w postaci mieszaniny toluenu, ksylenu, benzyny, alkoholu izopropylowego oraz barwnika, przeznaczony - zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy - do mycia naciągów gumowych w maszynach drukarskich.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: ROZPUSZCZALNIKI BARWNIKI TOLUENY ZŁOŻONE ROZPUSZCZALNIKI ORGANICZNE

Produkt w opakowaniu aerozolowym zawierający…

Produkt w opakowaniu aerozolowym zawierający w swym składzie preparat smarowy, rozpuszczalnik oraz gaz nośny propan-butan.

Produkt przeznaczony jest do smarowania łańcuchów motocyklowych oraz quadowych typu O-ring oraz zwykłych.

Towar w opakowaniach do sprzedaży detalicznej o pojemności 100 ml i 500 ml.

Kod nomenklatury:
Kod nomenklatury.
Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: MIESZANKI ROZPUSZCZALNIKI ŁAŃCUCHY ROWERY