POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; ZESTAWY; ODZIEŻ UŻYWANA I UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; SZMATY.

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

 • 6301000000 10: I. POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE
 • 6301000000 80 (5/0) : Koce i pledy
 • 6302000000 80 (19/0) : Bielizna pościelowa, bielizna stołowa, bielizna toaletowa i bielizna kuchenna
 • 6303000000 80 (7/0) : Firanki, zasłony (włącznie z draperiami) i wewnętrzne rolety; lambrekiny zasłonowe lub łóżkowe
 • 6304000000 80 (9/0) : Pozostałe artykuły wyposażenia wnętrz, z wyłączeniem tych objętych pozycją 9404
 • 6305000000 80 (7/0) : Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów
 • 6306000000 80 (9/0) : Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; namioty; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; wyposażenie kempingowe
 • 6307000000 80 (3/0) : Pozostałe artykuły gotowe, włącznie z wykrojami odzieży
 • 6308000000 10: II. ZESTAWY
 • 6308000000 80 (3/0) : Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, nawet z dodatkami, do wykonywania dywaników (mat), obić, haftowanej bielizny stołowej lub serwetek, lub podobnych artykułów włókienniczych, pakowane w opakowania do sprzedaży detalicznej
 • 6309000000 10: III. ODZIEŻ UŻYWANA I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE UŻYWANE; SZMATY
 • 6309000000 80: Odzież używana i pozostałe artykuły używane
 • 6310000000 80 (2/0) : Szmaty zużyte lub nowe, odpady szpagatu, powrozów, lin i linek oraz zużyte artykuły ze szpagatu, powrozu, lin lub linek, z materiałów włókienniczych