KSIĄŻKI, GAZETY, OBRAZKI I POZOSTAŁE WYROBY PRZEMYSŁU POLIGRAFICZNEGO, DRUKOWANE; MANUSKRYPTY, MASZYNOPISY I PLANY.

 • 4901000000 80 (4/0) : Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach
 • 4902000000 80 (2/0) : Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe
 • 4903000000 80 (0/32) : Książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania
 • 4904000000 80: Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione
 • 4905000000 80 (4/0) : Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane
 • 4906000000 80: Plany i rysunki architektoniczne, techniczne, przemysłowe, handlowe, topograficzne lub do podobnych zastosowań, będące oryginałami narysowanymi ręcznie; teksty rękopiśmienne; reprodukcje fotograficzne na papierze światłoczułym i kopie wykonane przez kalkę
 • 4907000000 80 (3/0) : Znaczki pocztowe nieskasowane, znaczki skarbowe lub podobne, bieżącej lub nowej emisji w kraju, w którym mają lub będą miały określoną wartość nominalną; znaczki w arkuszach; banknoty; formularze czekowe; świadectwa udziałowe, akcje lub obligacje i podobne tytuły prawne
 • 4908000000 80 (2/0) : Kalkomanie
 • 4909000000 80: Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z osobistymi pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, z kopertami lub ozdobami, lub bez nich
 • 4910000000 80: Kalendarze wszelkich rodzajów, drukowane, włączając bloki kalendarzowe
 • 4911000000 80 (4/0) : Pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami