Części / Aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej (na przykład dzwonki, syreny, panele wskaźnikowe, urządzenia alarmowe przeciwwłamaniowe lub przeciwpożarowe), elektryczna, inna niż ta objęta pozycją 8512 lub 8530.

Български 40 Čeština 9 Dansk 1 Deutsch 173 Ελληνικά 5 English 21 Español 1 Suomi 1 Français 31 Magyar 1 Nederlands 21 Română 6 Slovenčina 7 Slovenščina 1 Svenska 1

Płyty główne tablic informacyjnych, stosowanych…

Płyty główne tablic informacyjnych, stosowanych w autobusach komunikacji publicznej. Tablice informacyjne, z podświetleniem LED, mają za zadanie wyświetlanie różnych komunikatów dla podróżnych, m.in. dotyczących trasy przejazdu.

Płyty główne posiadają zamontowane złącza oraz różne podzespoły elektroniczne: czynne, bierne oraz układy scalone pełniące indywidualne funkcje.

Wymiary płyt głównych (w mm): 240 x 165 lub 240 x 147.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: DIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNE UKŁADY SCALONE PŁYTY GŁÓWNE

Obudowa wyświetlacza oznaczonego symbolem…

Obudowa wyświetlacza oznaczonego symbolem WW-11ALW. Wyświetlacz jest przeznaczony do współpracy z dowolnym urządzeniem o sygnale wyjściowym od 4 mA do 20 mA, (np. z przetwornikiem ciśnienia APC-2000).

Odczyt na wyświetlaczu może być skalowany przez użytkownika w zakresie pięciu cyfr poprzedzonych znakiem(+/-) oraz przedzielonych przecinkiem.

Wynik pomiaru jest wyświetlany na podświetlanym 5-cyfrowym ciekłokrystalicznym wyświetlaczu o wysokości cyfr 10 mm.

Poniżej wyświetlane są informacje dotyczące wysterowania zakresu pomiarowego oraz jednostki wskazywanej wartości.

Obudowa wyświetlacza jest mechanicznie obrobionym wysokociśnieniowym odlewem ze stopu aluminium.

Ma kształt zbliżony do walca umieszczonego na litej, kwadratowej podstawie – o przybliżonych wymiarach około 10 x10 cm.

Średnica walcowej części wynosi około 8 cm, a wysokość około 5 cm. Obudowa składa się z dwóch części: korpusu oraz nakręcanego pierścienia z okienkiem pod wyświetlacz ciekłokrystaliczny – niebędący przedmiotem niniejszej decyzji.

W narożach podstawy korpusu są wykonane cztery okrągłe, gładkie, przelotowe otwory, a w części walcowej dwa przelotowe otwory, nagwintowane.

Całość jest zewnętrznie polakierowana.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: Z GLINU ODLEW CZĘŚCI MASZYN STOPY GLINU WYŚWIETLACZE CIEKŁOKRYSTALICZNE

Moduł pomiarowy dwutlenku węgla, stosowany…

Moduł pomiarowy dwutlenku węgla, stosowany w urządzeniach nadzorujących jego stężenie w budynkach i wnętrzach pojazdów.

Pomiar następuje metodą NDIR. Urządzenie czułe jest na absorpcję promieniowania podczerwonego.

Moduł bada zawartość dwutlenku węgla w powietrzu i w przypadku przekroczenia określonego stężenia CO2 wysyła impuls, mogący uruchamiać urządzenia wentylacyjne lub alarmowe.

Pomiar dokonywany jest w zakresie od 400 ppm do 4000 ppm. Moduł zbudowany jest w postaci płytki, na której umieszczona jest komora pomiarowa z filtrem oraz konektor przyłączeniowy.

Moc wyjściowa max 5 mW. Temperatura pracy od +5°C do +30°C. Napięcia zasilania 5 V/DC. WIT wydana powtórnie w miejsce decyzji PL-WIT-2011-00179 z dnia 23.02.2011 r.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE DETEKTORY DLA OCHRONY

Płyta główna do centrali alarmowej odpowiedzialna…

do sterowania automatycznego; płyty głównedo sterowania automatycznego; płyty główne

Płyta główna do centrali alarmowej odpowiedzialna za kontrolowanie stanu poszczególnych elementów systemu alarmowego, takich jak klawiatury, elementy detekcyjne (czujki alarmowe), sygnalizatory.

Zarządza całym systemem, analizuje sygnały alarmowe, w przypadku zagrożenia uruchamia sygnalizację (syreny alarmowe) i dokonuje zdalnego powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach przez komunikację z systemami alarmowych GSM/GPRS i LAN z wykorzystaniem odpowiednich wyjść.

Zasilana napięciem stałym 15 VDC (poprzez zasilacz przetwarzający napięcie sieciowe 230 VAC na 15 VDC) lub awaryjnie czasowo przez baterię 15 VDC.

Zasilacz i bateria nie są objęte niniejszą decyzją.

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: DO STEROWANIA AUTOMATYCZNEGO PŁYTY GŁÓWNE