ZEGARY I ZEGARKI ORAZ ICH CZĘŚCI.

 • 9101000000 80 (9/0) : Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki, włącznie ze stoperami, w kopertach z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym
 • 9102000000 80 (10/0) : Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki, włącznie ze stoperami, inne niż te objęte pozycją|9101
 • 9103000000 80 (2/0) : Zegary z mechanizmami zegarkowymi, z wyłączeniem zegarów objętych pozycją|9104
 • 9104000000 80 (2/0) : Zegary instalowane na płytach czołowych lub na pulpitach sterowniczych oraz zegary podobnego typu, przeznaczone do pojazdów mechanicznych, statków powietrznych i kosmicznych, jednostek pływających
 • 9105000000 80 (9/0) : Pozostałe zegary
 • 9106000000 80 (2/0) : Aparatura do rejestrowania aktualnego czasu oraz aparatura odmierzająca, rejestrująca lub w inny sposób wskazująca upływ czasu, z mechanizmami zegarowymi lub zegarkowymi, lub z silnikiem synchronicznym (na przykład czasomierze rejestrujące, dawkowniki czasu)
 • 9107000000 80 (2/1) : Wyłączniki czasowe z mechanizmami zegarkowymi lub silnikami synchronicznymi
 • 9108000000 80 (6/0) : Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane
 • 9109000000 80 (2/0) : Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane
 • 9110000000 80 (5/0) : Kompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, niezmontowane lub częściowo zmontowane (zestawy mechanizmów); niekompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, zmontowane; wstępnie zmontowane mechanizmy zegarowe lub zegarkowe
 • 9111000000 80 (4/0) : Koperty zegarków i ich części
 • 9112000000 80 (2/0) : Obudowy zegarów oraz obudowy podobnego typu do pozostałych towarów objętych niniejszym działem, oraz ich części
 • 9113000000 80 (3/0) : Paski, opaski i bransoletki, do zegarków, oraz ich części
 • 9114000000 80 (4/0) : Pozostałe części zegarów lub zegarków