ALUMINIU ȘI ARTICOLE DIN ALUMINIU.

 • 7601000000 80 (2/0) : Aluminiu sub formă brută
 • 7602000000 80 (4/0) : Deșeuri și resturi din aluminiu
 • 7603000000 80 (2/0) : Pulberi și fulgi (paiete) din aluminiu
 • 7604000000 80 (4/0) : Bare, tije și profile din aluminiu
 • 7605000000 80 (6/0) : Sârmă din aluminiu
 • 7606000000 80 (6/0) : Table și benzi de aluminiu, cu o grosime peste 0,2 mm
 • 7607000000 80 (4/0) : Folii și benzi subțiri din aluminiu (chiar imprimate sau fixate pe hârtie, pe carton, pe materiale plastice sau pe alte suporturi similare), cu o grosime de maximum 0,2 mm (fără suport)
 • 7608000000 80 (2/0) : Tuburi și țevi din aluminiu
 • 7609000000 80 (3/0) : Accesorii de țevărie (de exemplu, racorduri, coturi, manșoane) din aluminiu
 • 7610000000 80 (2/0) : Construcții și părți de construcții (de exemplu, poduri și elemente de poduri, turnuri, piloni, stâlpi, coloane, șarpante, acoperișuri, uși și ferestre și ramele acestora, pervazuri, praguri, balustrade) din aluminiu, cu excepția construcțiilor prefabricate de la poziția 9406; table, bare, profile, tuburi și similare, pregătite în vederea utilizării în construcții
 • 7611000000 80: Rezervoare, cisterne, cuve și recipiente similare pentru orice substanțe (cu excepția gazelor comprimate sau lichefiate), din aluminiu, cu o capacitate peste 300 l, fără dispozitive mecanice sau termice, chiar căptușite sau izolate termic
 • 7612000000 80 (2/0) : Rezervoare, butoaie, butii, bidoane, cutii și recipiente similare din aluminiu (inclusiv recipiente tubulare rigide sau flexibile), pentru orice substanțe (cu excepția gazelor comprimate sau lichefiate), cu o capacitate de maximum 300 l, fără dispozitive mecanice sau termice, chiar căptușite sau izolate termic
 • 7613000000 80 (3/0) : Recipiente din aluminiu pentru gaze comprimate sau lichefiate
 • 7614000000 80 (2/0) : Toroane, cabluri, benzi împletite și articole similare, din aluminiu, neizolate electric
 • 7615000000 80 (2/0) : Articole de uz casnic sau de uz gospodăresc, sanitare, de igienă sau de toaletă și părțile acestora, din aluminiu; bureți de sârmă, spălătoare de vase, mănuși și articole similare pentru curățare, pentru lustruire sau pentru utilizări similare, din aluminiu
 • 7616000000 80 (4/0) : Alte articole din aluminiu