MAȘINI, APARATE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE TELEVIZIUNE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINE ȘI SUNET; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTOR APARATE.

 • 8501000000 80 (17/0) : Motoare și generatoare electrice, cu excepția grupurilor electrogene
 • 8502000000 80 (9/0) : Grupuri electrogene și convertizoare rotative electrice
 • 8503000000 80 (4/0) : Părți care pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal mașinilor de la pozițiile 8501 sau 8502
 • 8504000000 80 (13/0) : Transformatoare electrice, convertizoare statice (de exemplu redresoare), bobine de reactanță și de inductanță
 • 8505000000 80 (5/0) : Electromagneți; magneți permanenți și articole destinate să devină magneți permanenți după magnetizare; platouri, mandrine și dispozitive magnetice sau electromagnetice similare pentru fixare; cuplaje, ambreiaje, schimbătoare de viteză și frâne electromagnetice; capete de ridicare electromagnetice
 • 8506000000 80 (7/0) : Pile și baterii de pile electrice
 • 8507000000 80 (8/0) : Acumulatoare electrice, inclusiv separatoarele lor, chiar de formă pătrată sau dreptunghiulară
 • 8508000000 80 (5/0) : Aspiratoare
 • 8509000000 80 (3/0) : Aparate electromecanice cu motor electric încorporat, de uz casnic, altele decât aspiratoarele de la poziția 8508
 • 8510000000 80 (4/0) : Mașini de ras, de tuns și mașini de epilat, cu motor electric încorporat
 • 8511000000 80 (7/0) : Aparate și dispozitive electrice de aprindere sau de pornire pentru motoare cu aprindere prin scânteie sau prin compresie (de exemplu, magnetouri, dinamuri-magnetou, bobine de aprindere, bujii de aprindere sau de încălzire, demaroare); generatoare (de exemplu, dinamuri, alternatoare) și conjunctoare-disjunctoare utilizate cu aceste motoare
 • 8512000000 80 (5/0) : Aparate electrice de iluminat sau de semnalizare (cu excepția articolelor de la poziția 8539), ștergătoare de parbriz, dispozitive antigivraj și de dezaburire, electrice, de tipul celor utilizate pentru biciclete, motociclete sau autovehicule
 • 8513000000 80 (2/0) : Lămpi electrice portabile, care funcționează cu ajutorul sursei proprii de energie (de exemplu, cu pile, cu acumulatoare, electromagnetice), altele decât aparatele de iluminat de la poziția 8512
 • 8514000000 80 (5/0) : Furnale și cuptoare electrice industriale sau de laborator, inclusiv cele care funcționează prin inducție sau prin pierderi prin dielectric; alte aparate industriale sau de laborator pentru tratament termic a materialelor, prin inducție sau prin pierderi prin dielectric
 • 8515000000 80 (11/0) : Mașini și aparate electrice pentru lipire sau sudare (chiar pentru tăiat, inclusiv cele cu gaz, încălzite electric) sau care funcționează cu laser sau cu alte fascicule de lumină sau de fotoni, cu ultrasunete, cu fascicule de electroni, cu impulsuri magnetice sau cu jet de plasmă; mașini și aparate electrice pentru pulverizarea la cald a metalelor sau a compuşilor metaloceramici
 • 8516000000 80 (17/0) : Încălzitoare de apă, instantanee sau cu stocare și termoplonjoare electrice; aparate electrice pentru încălzirea încăperilor, a solului sau pentru utilizări similare; aparate electrotermice pentru coafură (de exemplu, uscătoare de păr, căști pentru coafură, ondulatoare) sau pentru uscarea mâinilor; fiare electrice de călcat; alte aparate electrotermice pentru uz casnic; rezistențe încălzitoare, altele decât cele de la poziția 8545
 • 8517000000 80 (9/0) : Aparate telefonice pentru beneficiari, inclusiv telefoanele pentru rețeaua de telefonie mobilă și pentru alte rețele fără fir; alte aparate pentru transmisia sau recepția vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comunicație, în rețele cu sau fără fir (cum ar fi o rețea locală sau o rețea de mare suprafață), altele decât aparatele de transmisie sau recepție de la pozițiile 8443, 8525, 8527 sau 8528
 • 8518000000 80 (9/0) : Microfoane și suporturile lor; difuzoare, chiar montate în carcasele lor; căști de ascultare, care se pun pe cap sau care se introduc în ureche, chiar combinate cu un microfon, ansambluri sau seturi formate dintr-un microfon și unul sau mai multe difuzoare; amplificatoare electrice de audiofrecvență; seturi de aparate electrice de amplificare a sunetului
 • 8519000000 80 (6/0) : Aparate de înregistrare a sunetului; aparate de reproducere a sunetului; aparate de înregistrare și reproducere a sunetului
 • 8521000000 80 (2/0) : Aparate de înregistrare sau de reproducere videofonică, chiar încorporând un aparat receptor de semnale videofonice
 • 8522000000 80 (2/0) : Părți și accesorii care pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal aparatelor de la poziția 8519 sau 8521
 • 8523000000 80 (11/0) : Discuri, benzi, dispozitive de stocare remanentă a datelor pe bază de semiconductori, "cartele inteligente" și alte suporturi pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare, chiar înregistrate, inclusiv matrițele și formele galvanizate pentru fabricarea discurilor, altele decât produsele de la capitolul 37
 • 8525000000 80 (3/0) : Aparate de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune, chiar încorporând un aparat de recepție sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului; camere de televiziune, aparate fotografice digitale și camere video cu înregistrare
 • 8526000000 80 (4/0) : Aparate de radiodetecție și de radiosondaj (radar), aparate de radionavigație și aparate de radiotelecomandă
 • 8527000000 80 (11/0) : Aparate de recepție pentru radiodifuziune, chiar combinate, în același corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas
 • 8528000000 80 (13/0) : Monitoare și proiectoare, care nu încorporează un aparat receptor de televiziune; aparate receptoare de televiziune chiar încorporând un aparat receptor de radiodifuziune sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor
 • 8529000000 80 (2/0) : Părți care pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal aparatelor de la pozițiile 8525-8528
 • 8530000000 80 (3/0) : Aparate electrice de semnalizare (altele decât cele pentru transmiterea de mesaje), de securitate, de control sau de comandă pentru căile ferate sau similare, pentru căile rutiere, fluviale, aeriene sau locuri de parcare, instalații portuare sau aeroporturi (altele decât cele de la poziția 8608)
 • 8531000000 80 (4/0) : Aparate electrice de semnalizare acustică sau vizuală (de exemplu, sonerii, sirene, tablouri de avertizare, alarme antifurt sau împotriva incendiilor) altele decât cele de la pozițiile 8512 sau 8530
 • 8532000000 80 (10/0) : Condensatoare electrice, fixe, variabile sau reglabile
 • 8533000000 80 (9/0) : Rezistori electrici (inclusiv reostate și potențiometre) altele decât cele pentru încălzit
 • 8534000000 80 (4/0) : Circuite imprimate
 • 8535000000 80 (7/0) : Aparatură pentru comutarea, tăierea, protecția, branșarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice (de exemplu întrerupătoare, comutatoare, siguranțe, eclatoare pentru paratrăsnete, limitatoare de tensiune, regulatoare de undă, prize de curent și alți conectori, cutii de joncțiune sau doze de legătură), pentru o tensiune peste 1 000 volți
 • 8536000000 80 (12/0) : Aparatură pentru comutarea, tăierea, protecția, branșarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice (de exemplu întrerupătoare, comutatoare, relee, siguranțe, regulatoare de undă, fișe, prize de curent, dulii pentru lămpi și alți conectori, cutii de joncțiune), pentru o tensiune de maximum 1 000 volți; conectori pentru fibre optice, fascicole sau cabluri de fibre optice
 • 8537000000 80 (2/0) : Tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri și alte suporturi echipate cu mai multe aparate de la pozițiile 8535 sau 8536, pentru comanda sau distribuirea electricității, inclusiv cele care încorporează instrumente sau aparate de la capitolul 90, precum și aparatele cu comandă numerică, altele decât aparatele de comutare de la poziția 8517
 • 8538000000 80 (2/0) : Părți destinate exclusiv sau în principal aparatelor de la pozițiile 8535, 8536 sau 8537
 • 8539000000 80 (14/0) : Lămpi și tuburi electrice cu incandescență sau cu descărcare, articole numite «faruri și proiectoare etanșe» și lămpi și tuburi cu raze ultraviolete sau infraroșii; lămpi cu arc; lămpi (becuri) cu diode electroluminiscente (LED)
 • 8540000000 80 (15/0) : Lămpi, tuburi și valve electronice cu catod cald, cu catod rece sau cu fotocatod (de exemplu, lămpi, tuburi și valve cu vid, cu vapori sau cu gaz, tuburi redresoare cu vapori de mercur, tuburi catodice, tuburi și valve pentru camere de televiziune), altele decât cele de la poziția 8539
 • 8541000000 80 (9/0) : Diode, tranzistori și dispozitive similare semiconductoare; dispozitive fotosensibile semiconductoare, inclusiv celule fotovoltaice chiar asamblate în module sau montate în panouri; diode emițătoare de lumină (LED); cristale piezoelectrice montate
 • 8542000000 80 (6/0) : Circuite integrate electronice
 • 8543000000 80 (5/0) : Mașini și aparate electrice care au o funcție proprie, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol
 • 8544000000 80 (10/0) : Fire, cabluri (inclusiv cabluri coaxiale) și alte conductoare electrice izolate (chiar emailate sau oxidate anodic), cu sau fără conectori; cabluri din fibre optice, constituite din fibre izolate individual, chiar echipate cu conductoare electrice sau prevăzute cu conectori
 • 8545000000 80 (5/0) : Electrozi din cărbune, perii din cărbune, cărbuni pentru lămpi sau pentru baterii și alte articole din grafit sau din alt cărbune, cu sau fără metal, pentru utilizări electrice
 • 8546000000 80 (3/0) : Izolatori electrici din orice material
 • 8547000000 80 (3/0) : Piese izolatoare, în întregime din materiale izolante sau conținând piese simple metalice de asamblare (de exemplu, dulii cu filet), încorporate în masă, pentru mașini, aparate sau instalații electrice, altele decât izolatorii de la poziția 8546; tuburile izolatoare și piesele lor de racordare, din metale comune, izolate în interior
 • 8548000000 80 (2/0) : Deșeuri și resturi de pile, de baterii de pile și de acumulatoare electrice, pile și baterii de pile electrice scoase din uz și acumulatoare electrice scoase din uz; părți electrice de mașini sau aparate, nedenumite și necuprinse în altă parte la acest capitol