OBIECTE DE ARTĂ, OBIECTE DE COLECȚIE ȘI ANTICHITĂȚl.

  • 9701000000 80 (2/0) : Tablouri, picturi și desene, executate în întregime manual, cu excepția desenelor de la poziția 4906 și a articolelor industriale decorate manual; colaje și mici tablouri decorative similare
  • 9702000000 80 (2/0) : Gravuri, stampe și litografii originale
  • 9703000000 80: Producții originale de artă statuară sau de sculptură, din orice material
  • 9704000000 80: Timbre poștale, timbre fiscale, mărci poștale, plicuri prima zi, serii poștale complete și similare, obliterate sau neobliterate, altele decât articolele de la poziția 4907
  • 9705000000 80 (4/0) : Colecții și specimene pentru colecții de zoologie, de botanică, de mineralogie, de anatomie sau care prezintă un interes istoric, arheologic, paleontologic, etnografic sau numismatic
  • 9706000000 80: Obiecte de antichitate mai vechi de 100 de ani